2012

Įvyko projekto „Europos Sąjungos pacientų saugos ir sveikatos priežiūros kokybės tinklas“ partnerių susitikimas

2012 05 30
2012 m. gegužės 24-25 d. Danijoje (Rosklide) įvyko Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros (angl. Executive Agency for Health and Consumers – EAHC) finansuojamo projekto „Europos Sąjungos pacientų saugos ir sveikatos priežiūros kokybės tinklas“ (angl. European Union Network for Patient Safety and Quality of Care – PaSQ) partnerių susitikimas.

Pagrindiniai projekto koordinatoriai - Prancūzijos nacionalinė sveikatos institucija (angl. French Health Authority – HAS) ir Danijos pacientų saugos draugija (angl. Danish Sciety for Patient safety – DSPS). Higienos institutas yra šio projekto bendradarbiaujantis partneris. Susitikime dalyvavo Higienos instituto Pacientų saugos skyriaus vadovas Kęstutis Rudaitis. Projekte taip pat kaip asocijuotas partneris dalyvauja Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Renginį pradėjo Danijos pacientų saugos draugijos pirmininkė Ulla Astman, kuri aptarė dabartinę pacientų saugos situaciją Europoje, teikdama, kad nepageidaujamų įvykių skaičius teikiant sveikatos priežiūros paslaugas sudaro 8-12 proc., tame skaičiuje su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos (maždaug 25 proc. visų nepageidaujamų reiškinių); gydymo vaistais klaidos; chirurginio gydymo klaidos; medicinos prietaisų gedimo, diagnozavimo klaidos; netaisyklingai atliktų laboratorinių tyrimų ir jų interpretavimo klaidos bei kt.

U. Astman taip pat pabrėžė, kad prieš 60 metų pirmą kartą Danijoje prabilta apie klaidas teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ir kad ilgo laikotarpio patirtis leidžia analizuoti bei skatina imtis priemonių mažinant nepageidaujamų įvykių skaičių šalyje, bei paragino keistis informacija, gerąją patirtimi teikiant sveikatos priežiūros paslaugas tarp valstybių narių.

Susitikime Europos Komisijos atstovas dr. Andrzej Rys pristatė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos veiklų įgyvendinimą („Dėl pacientų teisių į tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų įgyvendinimo“ 2011/24/ES) bei Europos Komisijos vaidmenį pacientų saugos bei sveikatos priežiūros paslaugų kokybės srityje. „Atskirose šalyse įgyvendinamos skirtingos sveikatos priežiūros kokybės įgyvendinimo programos, todėl itin svarbu šią patirtį sujungti į bendrą duomenų bazę, prieinamą tiek pacientams, tiek sveikatos priežiūros specialistams“, - sakė dr. Andrzej Rys. „Europos Komisija turi padėti valstybėms narėms koordinuoti šalių pastangas rūpintis visuomenės sveikata. Komisija padeda joms dalytis patirtimi ir imasi įvairių kitų pacientų saugos gerinimo Europoje priemonių“.

Projekto PaSQ tikslas – remti įgyvendinamą Europos Parlamento ir Tarybos  direktyvą dėl pacientų saugos, sukurti veiksmingą bendradarbiavimo modelį (bendradarbiavimo tinklą), kuris būtų priimtinas tiek teikiant gerąją praktiką, tiek įgyvendinant moksliškai pagrįstas sveikatos priežiūros kokybės gerinimo priemones. Geroji organizacinė praktika sveikatos priežiūros įstaigose remiasi tiek pačių darbuotojų, tiek pacientų įtraukimu į kokybės gerinimą. Taip pat numatyta išbandyti ir gerosios praktikos pavyzdžius, vykdyti seminarus projekte dalyvaujančių šalių sveikatos priežiūros įstaigose.

Projekte dalyvauja 62 tarptautinės organizacijos ir jose dirbantys  sveikatos priežiūros specialistai, mokslo darbuotojai iš 27 Europos šalių.

Daugiau informacijos apie projektą suteiks Kęstutis Rudaitis tel. (8 5) 261 8390 arba el. paštu: kestutis@hi.lt