2014

Liuksemburge – sveikatos informacijos ekspertų susitikimas

2014 12 02
2014 m. lapkričio 26–27 dienomis Liuksemburge įvyko Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų direktorato (DG SANCO) Sveikatos informacijos ekspertų (EGHI) darbo grupės susitikimas.

Darbo grupės susitikimo tikslas buvo aptarti DG SANCO, Eurostat, PSO, EBPO vykdomus darbus sveikatos informacijos srityje: tyrimus, informacinių sistemų kūrimą, įgyvendinamus bei planuojamus projektus. Susitikime dalyvavo Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vyr. specialistė Nadežda Lipunova.

Susitikimo metu perskaityti pranešimai apie planuojamus ir jau pradėtus vykdyti projektus bei darbus, pateikta informacija apie plėtojamas infekcinių bei onkologinių ligų informacines sistemas, jų pagrindines funkcijas ir galimybes. Aptarti kiekvienoje valstybėje vykdomi darbai, ypač daug dėmesio buvo skirta Gyventojų sveikatos tyrimui, kuris šiuo metu yra atliekamas visose ES šalyse.

Taip pat kalbėta apie pagrindines numatomas visuomenės sveikatos tyrimų kryptis, kurių  svarbiausi sveikatos informacijos uždaviniai yra: efektyvesnis mokslo atradimų panaudojimas vykdant valstybės sveikatos politiką, geresnė pažeidžiamų visuomenės grupių (vaikų, senyvo amžiaus žmonių, migrantų) sveikatos stebėsena, prevencinių programų vertinimas, būsimos socialinės ir ekonominės naštos valstybei prognozavimas.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vyr. specialistė Nadežda Lipunova, tel. (8 5) 2 77 33 02 arba el. paštu: nadezda.lipunova@hi.lt.