2014

Leidinys apie visuomenės sveikatos žmogiškųjų išteklių vertinimą

2014 11 13
Higienos instituto specialistai išleido 19-ąjį serijos „Mokslo darbai“ leidinį „Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkoje vertinimas bei visuomenės sveikatos stebėsenos specialistų žinių ir įgūdžių poreikio nustatymas“.

Leidinyje pristatomi rezultatai tyrimo, kuriuo siekta kelių tikslų – įvertinti visuomenės sveikatos specialistų padėtį darbo rinkoje ir nustatyti šių specialistų kvalifikacijos tobulinimo patirtį bei poreikį.

Visuomenės sveikatos absolventų darbo rinkos situacijos analizė atskleidė gana neblogą jų padėtį darbo rinkoje – didžioji dalis absolventų dirbo, tačiau stebėtas gana aukštas pasitraukimas iš profesijos – tik pusė visuomenės sveikatos absolventų dirbo pagal specialybę visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei kitose įstaigose, vykdančiose visuomenės sveikatos funkcijas. Gauti duomenys patvirtino jaunų žmonių emigracijos tendenciją – penktadalio absolventų nerasta nei darbo rinkoje, nei darbo biržoje.

Išaiškinti visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo netolygumai parodė, kad šalyje trūksta informacijos apie kvalifikacijos tobulinimo renginius, nepakankamas šių renginių pasirinkimas, specialistų kvalifikacijai tobulinti neskiriama lėšų, o ši veikla daugiausia vykdoma įgyvendinant Europos Sąjungos paramos projektus. Siekiant užtikrinti tinkamą šalies visuomenės sveikatos specialistų kompetencijų lygį, būtina sukurti visuomenės sveikatos specialistų registrą, įvesti privalomą kvalifikacijos tobulinimą ir kvalifikacines kategorijas.

Tikimės, kad šis leidinys sudomins ir bus naudingas ne tik visuomenės sveikatos specialistams, jų darbdaviams, bet ir universitetams, rengiantiems specialistus pagal visuomenės sveikatos programą, bei sveikatos administratoriams ir politikams, formuojantiems žmogiškųjų išteklių politiką.

Daugiau informacijos apie atliktą tyrimą Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vadovė dr. Virginija Kanapeckienė, tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu virginija.kanapeckiene@hi.lt.  

Daugiau informacijos apie šį ir kitus šios serijos leidinius galite rasti adresu www.hi.lt -> Leidiniai -> Moksliniai leidiniai arba paspaudę nuorodą čia.