2014

Italijoje – sveikatos priežiūros technologijų vertinimo europinio bendradarbiavimo tinklo EUnetHTA konferencija

2014 11 06

2014 m. spalio 30–31 d. Italijoje, Romoje vyko sveikatos priežiūros technologijų vertinimo europinio bendradarbiavimo tinklo EUnetHTA konferencija tema „Sveikatos technologijų vertinimas 2.0.Europa – susibūrimas siekiant didesnės vertės“ (angl. HTA 2.0 Europe – Teaming up for value). Konferencijoje dalyvavo apie 450 dalyvių, atstovaujančių sveikatos sektoriaus ar su juo susijusių Europos ir kitų šalių institucijoms ar organizacijoms. Lietuvai renginyje atstovavo Higienos instituto ir Akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos specialistai.

Konferencijos tikslas – suburti tarptautinę specialistų, susijusių su sveikatos technologijų vertinimu, bendruomenę ir aptarti kokių pasiekta pagrindinių bendradarbiavimo sveikatos technologijų vertinimo srityje laimėjimų, galinčių turėti įtakos formuojant nacionalinio/regioninio lygmens sveikatos priežiūros sistemas; kokie bendradarbiavimo ryšiai Europoje susiformavo tarp tyrėjų, atliekančių sveikatos technologijų vertinimą ir kitų sveikatos sistemos dalyvių, atliekančių kontrolę ir politiką formuojančių/ priimančių sprendimus; su kokiomis kliūtimis susiduria Europos šalys, siekdamos praktikoje įdiegti efektyvias technologijas.

Konferencijoje buvo pristatyti europinio bendradarbiavimo tinklo EUnetHTA parengti  dokumentai: ES bendradarbiavimo sveikatos technologijų vertinimo srityje strategija, kurioje numatytos pagrindinės bendradarbiavimo kryptys bei principai, ir rekomendacijos, kuriose pristatyti pagrindiniai bendradarbiavimo tarp šalių sveikatos technologijų vertinimo srityje aspektai moksliniu/techniniu ir organizaciniu lygiu.

Konferencijoje didelis dėmesys skirtas diskusijoms apie galimybę pagerinti sprendimų priėmimo šalyse procesą t. y. kaip susieti technologijų vertinimo rezultatus ir sprendimų priėmimą, bet tuo pačiu nesutrukdyti inovacijoms laiku patekti į šalių rinkas. Akademinės visuomenės atstovai pabrėžė būtinybę gerinant sprendimų priėmimo procesą, nepamiršti ir atliekamų tyrimų kokybės, nes tik turint geros kokybės tyrimų duomenis galima tikėtis ir kokybiškų vertinimo rezultatų, kurie padėtų priimti racionalius sprendimus.
 
Higienos instituto atstovų dalyvavimas renginyje buvo finansuojamas ES paramos projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (VP1-4.3-VRM-02-V-05-012), kurį vykdo Higienos institutas, lėšomis.

Daugiau informacijos apie konferenciją galite rasti EUnetHTA tinklalapyje: http://www.eunethta.eu