2014

Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų išvengiamo mirtingumo tendencijos

2014 10 24

Higienos instituto specialistai išleido naują serijos “Mokslo darbai” leidinį „Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų išvengiamo mirtingumo tendencijos 1967-2011 m.“.

Išvengiamas mirtingumas paremtas prielaida, jog ankstyvos mirtys nuo tam tikrų būklių neturėtų įvykti esant efektyviai sveikatos sistemos veiklai.

Higienos instituto specialistų atliktas tyrimas atskleidė, jog išvengiamos mirtys Lietuvoje, lyginant su Vakarų Europos šalimis, sudaro gana didelę (24–26 proc. visų 0–64 m. amžiaus mirčių) dalį. Bendro išvengiamo mirtingumo, taip pat mirtingumo dėl prevencinėmis priemonėmis išvengiamų ligų didėjimo tendencijos 2001–2008 m. rodo nepakankamą sveikatos priežiūros sistemos veiklos kokybę bei veiksmingumą.

Remiantis tyrimo metu gautais duomenimis galima spręsti apie sveikatos priežiūros sistemos ir sveikatos politikos įtaką ir numatyti naujas veiksmų kryptis. Tokie duomenys gali būti naudingi sveikatos sistemoje dirbantiems specialistams, kuriantiems ir įgyvendinantiems prevencines sveikatos programų priemones bei  kuriantiems ir vykdantiems sveikatos politiką, kadangi išvengiamas mirtingumas netiesiogiai parodo sveikatos priežiūros sistemos efektyvumą ir kokybę.

Daugiau informacijos apie atliktą tyrimą Jums gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro vadovas dr. Romualdas Gurevičius, tel. (8 5) 262 2781 arba el. paštu romualdas.gurevicius@hi.lt

Daugiau informacijos apie šį ir kitus šios serijos leidinius galite rasti adresu www.hi.lt -> Leidiniai -> Moksliniai leidiniai.