2014

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros organizavimas“, 2014 m. lapkričio 11–13 d., Vilniuje

2014 10 20
Kviečiame dalyvauti Higienos instituto organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose tema „Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros organizavimas“, kurie vyks 2014 m. lapkričio 11–13 d., Vilniuje.
 
Mokymai organizuojami pagal specialistų tobulinimo programą „Hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra“, kuri suderinta su Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamentu 2010-11-10 raštu Nr. 10-(22.2-12)-7199. Tobulinimo programa skirta infekcijų kontrolės gydytojams, specialistams, epidemiologams, jų padėjėjams bei kitiems gydytojams ir slaugytojams, dalyvaujantiems hospitalinių infekcijų valdyme asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.


Mokymų trukmė – 3 dienos (24 val.)
Kursai mokami, kaina – 240 Lt.
Mokymų programa (atsiųsti).
Mokymai vyks Higienos institute, adresu: Didžioji g. 22, Vilnius.

Maloniai prašome pageidaujančius dalyvauti mokymuose registruotis iki 2014 m. spalio 24 d., užpildant registracijos formą adresu http://registracija.hi.lt arba atsiunčiant užpildytą registracijos formą el. paštu konferencija@hi.lt.

Apie registraciją ir apmokėjimo sąlygas pranešime asmeniškai.

Kilus klausimų dėl mokymų, prašome kreiptis į Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistę Rūtą Markevičę, tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu ruta.markevice@hi.lt

Kilus klausimų dėl registracijos, prašome kreiptis į Jolantą Čepienę, tel. (8 5) 261 2084 arba el. paštu konferencija@hi.lt.