2014

Higienos institutas išleido leidinį „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo įvertinimas”

2014 10 16

Higienos institutas išleido 17-ąjį serijos „Mokslo darbai” leidinį „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo įvertinimas”.

Lietuva priklauso toms valstybėms, kuriose nėra darbo medicinos tarnybų, todėl už darbuotojų sveikatos priežiūrą yra atsakingos įmonių darbų saugos ir sveikatos (DSS) tarnybos. Šiuo tyrimu siekta įvertinti įmonių DSS tarnybų prevencinį veiksmingumą ir palyginti Lietuvos bei kitų Baltijos jūros regiono šalių darbuotojų sveikatos priežiūros praktiką.

Tyrimo rezultatai parodė, jog Lietuvos įmonių DSS tarnyboms trūksta žmogiškųjų išteklių, kad jos galėtų efektyviai vykdyti darbuotojų sveikatos priežiūros funkcijas. Lietuvoje darbo medicinos gydytojų yra mažiausiai iš ES šalių, o profesinės sveikatos slaugytojų – nėra. Priešingai negu kitose šalyse, Lietuvoje darbuotojų sveikatos priežiūros veikla reglamentuota nepakankamai, todėl šios paslaugos yra sunkiai prieinamos mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms.

Remdamiesi tyrimo rezultatais autoriai siūlo parengti nacionalinę profesinės sveikatos priežiūros plėtros koncepciją, kuri įteisintų paskatas darbdaviams rūpintis darbuotojų sveikata ir sudarytų sąlygas jiems ir valstybinėms institucijoms efektyviai plėtoti darbuotojų sveikatos priežiūros paslaugas.

Manome, kad tyrimo rezultatai sudomins ne tik sveikatos priežiūros ir darbų saugos specialistus, bet ir darbdavius, darbuotojus bei valstybės ir savivaldybių administratorius, atsakingus už darbuotojų sveikatos priežiūros organizavimą.

Daugiau informacijos apie atliktą tyrimą Jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė tel. (8 5) 212 1969 arba el. paštu raimonda.eicinaite@dmc.lt.

Daugiau informacijos apie šį ir kitus šios serijos leidinius galite rasti adresu www.hi.lt -> Leidiniai -> Moksliniai leidiniai.