2014

Briuselyje įvyko Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) organizuotas seminaras „Profesinių ligų našta / įtaka“

2014 10 16

2014 m. spalio 10 d. Briuselyje (Belgijoje) įvyko Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) organizuotas seminaras „Profesinių ligų našta / įtaka“.

Seminaro tikslas – supažindinti su EU-OSHA, Tarptautinės darbo organizacijos, Pasaulio sveikatos organizacijos veiklos planais su darbu susijusių bei profesinių ligų prevencijos srityje, taip pat pasidalinti įvairių Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių gerąja patirtimi bei naujais metodais nustatant ir registruojant profesines ligas bei diegiant su darbu susijusio sergamumo prevencijos mechanizmus. Seminare dalyvavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Jolita Kartunavičiūtė.

Seminaro metu skaityti pranešimai apie profesinių bei su darbu susijusių ligų paplitimą ES šalyse, nagrinėta statistinė informacija, pristatyti su darbu susijusių ligų sekimo ir prevencijos metodai, kalbėta apie naujai fiksuojamas su darbu susijusias ligas, darbo planus ir veiklas mažinant profesinį sergamumą, su tuo susijusius kaštus sergantiesiems, darbdaviams, visuomenei.
 
Su darbu susijusių ligų pasaulyje kasmet registruojama vis daugiau, jų lemiama finansinė našta vis didėja, todėl naujai patvirtintoje 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginėje programoje siūloma skirti atitinkamai dėmesio su darbu susijusių ligų prevencijai. 

EU-OSHA interneto svetainė (lietuvių kalba) – https://osha.europa.eu/lt 

Daugiau informacijos apie seminarą gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Jolita Kartunavičiūtė tel. (8 5) 212 0861 arba el. paštu jolita.kartunaviciute@dmc.lt.