2014

Pristatome leidinį „Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje“

2014 10 08

Higienos institutas išleido 16-ąjį serijos „Mokslo darbai“ leidinį, nagrinėjantį reorganizuojamose darbo vietose darbuotojų patiriamo streso problemą.
 
Leidinyje pristatoma 2011–2012 m. Higienos instituto specialistų kiekybinio ir kokybinio tyrimo metodais atlikto tyrimo „Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje“ rezultatai ir parengtos rekomendacijos, kaip sumažinti neigiamą restruktūrizavimo poveikį darbuotojams ir užtikrinti saugią darbo aplinką pokyčių metu.

Nekontroliuojamas stresas darbe, ypač vykstant organizaciniams pokyčiams, neišvengiamai didina darbuotojų psichikos sveikatos pakenkimų riziką ir dėl išaugusių kaštų yra nenaudingas organizacijoms, visuomenei, šaliai. Akivaizdu, kad psichosocialinės rizikos darbo vietose problema egzistuoja ir pati savaime neišnyks. Tačiau gera žinia tai, kad stresą darbe sukeliantys veiksniai gali būti vertinami, analizuojami ir valdomi organizacinėmis priemonėmis taip pat sėkmingai, kaip ir kita su darbuotojų sauga ir sveikata susijusi rizika.

Tikimės, jog šis leidinys prisidės prie streso darbe problemos supratimo ir mažinimo.

Daugiau informacijos apie atliktą tyrimą Jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vadovė dr. Birutė Pajarskienė, tel. (8 5) 212 2817 arba el. paštu birute.pajarskiene@dmc.lt.

Daugiau informacijos apie šį ir kitus šios serijos leidinius galite rasti adresu www.hi.lt -> Leidiniai -> Moksliniai leidiniai arba paspaudę nuorodą čia.