2014

Išleistas leidinys „Lietuvos sveikatos statistika 2013 / Health Statistics of Lithuania 2013”

2014 10 06
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro išleistame periodiniame sveikatos statistikos leidinyje „Lietuvos sveikatos statistika 2013 / Health statistics of Lithuania 2013” pateikiami pagrindiniai praėjusių metų Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai, pavaizduoti lentelėse ir diagramose, bei gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis.
 
Skelbiami demogarfiniai rodikliai, duomenys apie mirtingumą, sergamumą įvairiomis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinę ir stacionarinę veiklą, sveikatos priežiūros išteklius, išlaidas sveikatai ir vaistų suvartojimą.
 
Rodikliams skaičiuoti naudoti sveikatos priežiūros įstaigų, specializuotų sveikatos įstaigų bei institucijų metinių ataskaitų, epidemiologinių registrų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos SVEIDRA, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.
 
Leidinį galite rasti Higienos instituto svetainėje www.hi.lt, skyrelyje „Leidiniai => „Sveikatos statistikos leidiniai” arba paspaudę nuorodą čia.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.