2014

Portugalijoje įvyko 3-iasis aplinkos sveikatos kongresas ICEH 2014

2014 10 01

2014 m. rugsėjo 24–26 d. Portugalijoje, Porto mieste vyko 3-iasis aplinkos sveikatos kongresas ICEH2014, kuriame dalyvavo ir Lietuvos visuomenė sveikatos specialistai. Kongreso tema – „Kylančios rizikos ir iššūkiai aplinkai, sveikatai ir saugai“. Renginį organizavo Porto politechnikos instituto Sveikatos mokslų mokykla kartu su Tarptautine aplinkos sveikatos federacija ir kitomis aukštosiomis Portugalijos mokyklomis bei organizacijomis.

Kongresas siekė suteikti galimybę keistis žiniomis apie naujausią mokslo ir technologijų pažangą, stiprinti mokslo bendruomenės narių ryšius. Jo metu vyko plenarinės sesijos, simpoziumas, stendinių pranešimų sesijos profesinės sveikatos ir toksikologijos, nanodalelių poveikio vertinimui, rizikos vertinimo ir valdymo, darbų saugos, aplinkos cheminio ir biologinio užterštumo, maisto saugos ir visuomenės sveikatos srityse.

Lietuvos atstovų dalyvavimas renginyje finansuotas Europos Sąjungos paramos projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ (VP1-1.1-SADM-10-V-01-007), kurį vykdo Higienos institutas kartu su projekto partneriu –  Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru, lėšomis.