2014

Specialistai dalyvavo 3-ajame pasauliniame Klinikinio saugumo kongrese

2014 09 23
Higienos instituto specialistai, įgyvendindami ES paramos projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-012), kartu su keturių bendrojo pobūdžio ligoninių specialistais rugsėjo 10–12 dienomis dalyvavo Madride vykusiame 3-jame pasauliniame Klinikinio saugumo kongrese. Kongresą organizavo Tarptautinė rizikos valdymo medicinoje asociacija (angl. International Association of Risk Management in Medicine, IARMM) kartu su Vokietijos Heidelbergo universitetu. Šio kongreso tikslas – pristatyti naujausią informaciją ir laimėjimus užtikrinant pacientų saugą, klinikinės rizikos valdymą sveikatos priežiūros įstaigose, kartu prisidėti prie sveikatos mokslų ir technologijų vystymosi. Kongresas sukvietė įvairių pasaulio šalių specialistus, dirbančius pacientų saugos srityje.  

Kongrese daugiausia dėmesio buvo skirta pagrindiniams sveikatos priežiūros paslaugų klinikinės rizikos veiksniams, susijusiems su vaistinių preparatų vartojimu, netaisyklingu ligų diagnozavimu, nepageidaujamais įvykiais atliekant chirurgines procedūras, hospitalinėmis infekcijomis. Pabrėžta, kad šioms prioritetinėms sritims turi būti skiriamas didžiausias dėmesys ir prevencijos priemonės.

Renginio dalyviai akcentavo komandinio darbo privalumus, siekiant sveikatos priežiūros įstaigoje sumažinti nepageidaujamų įvykių skaičių. Į sveikatos priežiūros kokybės gerinimo procesus rekomenduota įtraukti neseniai pradėjusius dirbti gydytojus bei studentus, suteikti jiems galimybę konsultuojantis su specialistais patiems atlikti nepageidaujamų įvykių rizikos veiksnių analizę. Taip pat akcentuota, kad užtikrinant pacientų saugą įstaigose, labai svarbus lyderystės vaidmuo, todėl vadovai turėtų motyvuoti specialistus pastebėti, registruoti, analizuoti ir mokytis iš nepageidaujamų įvykių, nes kiekvienam tokiam atvejui tenka išleisti papildomai lėšų. Atsižvelgdami į tai, renginio dalyviai sutarė, kad papildomų procedūrų, prailgintų hospitalizacijų ir pakartotinių operacijų ekonominis vertinimas galėtų būti svarbus motyvacinis veiksnys diegti ir plėtoti sveikatos priežiūros paslaugų rizikos veiksnių prevencines priemones. Dalyviai teigė, kad nors didžiausias dėmesys skiriamas sveikatos priežiūros specialistams, tačiau ir pacientų, ir jų artimųjų mokymai bei informacijos sklaida apie pacientų saugą yra būtini.  

Nepaisant to, kad pacientų sauga, kaip viena iš sveikatos priežiūros kokybės gerinimo sričių, akcentuojama jau kelis dešimtmečius, tačiau skirtingose šalyse užtikrinama ne vienodai. Renginio dalyviai sutarė, kad reikia suvienodinti klinikinės saugos vertinimo indikatorius, o kiekybinių duomenų analizės rezultatus panaudoti kokybiniams sveikatos priežiūros paslaugų rodikliams gerinti.

Tarptautinės rizikos valdymo medicinoje asociacijos prezidentas Ryoji Sakai pakvietė ir kitais metais, rugsėjo mėnesį, dalyvauti 4-ame pasauliniame klinikinio saugumo kongrese Vienoje (Austrijoje) bei toliau bendradarbiauti plėtojant pacientų saugą.

Informaciją apie Tarptautinę rizikos valdymo medicinoje asociaciją – IARMM, bei ankstesniais metais vykusius kongresus galima rastihttp://www.iarmm.org/ 

Daugiau žinių apie kongresą Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Rudaitis, tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu kestutis.rudaitis@hi.lt.