2014

20-ąjį kartą susitiko Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos tinklo (BSN) partneriai

2014 09 19

2014 m. rugsėjo 15–16 d. Vilniuje įvyko jubiliejinis, 20-asis Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos tinklo (angl. Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety, BSN) partnerių susitikimas. Jame dalyvavo per 40 žmonių.

Renginį organizavo Higienos institutas kartu su Norvegijos nacionaliniu profesinės sveikatos institutu ir Suomijos profesinės sveikatos institutu. Susitikime dalyvavo BSN tinklo šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos), Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), Tarptautinės darbo organizacijos (TDO), Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA), Šiaurės šalių partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje profesinės saugos ir sveikatos darbo grupės (NDPHS/TG-OSH) atstovai, svečiavosi Pietryčių Europos darbuotojų sveikatos tinklo (SEENWH) atstovė iš Makedonijos. Lietuvai atstovavo Sveikatos apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Higienos instituto, Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojai.

Susitikimą pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Higienos instituto direktorius Remigijus Jankauskas. Dalyvius Sveikatos apsaugos ministerijos vardu pasveikino Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo valdybos direktorius Audrius Ščeponavičius. Sveikinimo žodžius tarė ir užsienio svečiai.
Renginyje buvo 6 sesijos. Pirmojoje aptartos tarptautines profesinės sveikatos ir saugos darbe programos. PSO Europos regiono, TDO ir EU-OSHA atstovai pristatė šių organizacijų veiklą ir prioritetus. Antrojoje sesijoje pristatyti planuojami ir vykdomi projektai nelaimingų atsitikimų darbe registracijos, sveikų darbo vietų ir darbuotojų sveikatos stiprinimo temomis. Viešnia iš Makedonijos kalbėjo apie SEENWH ir BSN bendradarbiavimo galimybes. Trečiojoje sesijoje aptarta būtinybė ir galimybės politinius sprendimus darbuotojų sveikatos ir saugos srityje grįsti moksliniais įrodymais. 

Antrąją dieną ketvirtojoje sesijoje kolegos iš Norvegijos ir Suomijos dalijosi savo gerąja patirtimi profesinės sveikatos paslaugų teikėjų veiklos vertinimo, darbuotojų saugos ir sveikatos stebėsenos srityse. Penktojoje sesijoje BSN šalių atstovai pristatė, kaip jų šalyse rengiami profesinės sveikatos specialistai. Lietuvos situaciją pristatė Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė. Pastebėta, kad profesinės sveikatos specialistų išsilavinimas ir jų sertifikavimo reikalavimai skiriasi, todėl pateiktas siūlymas nustatyti vienodą europinį standartą. Paskutinė sesija buvo skirta aptarti bendrus NDPHS/TG-OSH ir BSN ateinančių metų planus. Higienos instituto direktorius Remigijus Jankauskas pristatė šiuo metu Lietuvoje rengiamos Profesinės sveikatos priežiūros plėtros koncepcijos projektą. 

BSN tinklo rengiami metiniai susitikimai yra tarsi forumas, kuriame šalių atstovai bei tarptautinių organizacijų ekspertai pasikeičia žiniomis ir gerąja praktika darbuotojų sveikatos ir saugos srityje, numatomi Baltijos iš Šiaurės šalių bendradarbiavimo prioritetai, galimi bendri projektai. Kviečiame apsilankyti BSN interneto svetainėje:http://www.balticseaosh.net/index.php 

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė, tel. (8 5) 212 1969 arba el.pašturaimonda.eicinaite@dmc.lt