2014

Aptarta visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registravimo informacinė sistema

2014 05 07
2014 m. balandžio 30 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto organizuota diskusija „Visuomenės sveikatos specialistų informacinė sistema“, surengta įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“ (VP1-4.3-VRM-02-V-01-001).

Diskusija skirta aptarti ir suderinti pagrindinius elektroninės visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registravimo sistemos funkcionalumo aspektus, išklausyti Jungtinės Karalystės (toliau – JK) ekspertų argumentus ir pasiūlymus dėl visuomenės sveikatos specialistų registravimo sistemos kūrimo Lietuvoje, siekiant panaudoti informacinę sistemą visuomenės sveikatos specialistų kompetencijoms užtikrinti.

Diskusiją pradėjo Higienos instituto direktoriaus pavaduotojas dr. Vytautas Jurkuvėnas. Renginyje dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, visuomenės sveikatos institucijų ir visuomenės sveikatos nevyriausybinių organizacijų vadovai ir jų įgalioti asmenys.

Projekto vadovė dr. Virginija Kanapeckienė pristatė projektą, jo tikslus, pasiekimus ir tolimesnę įgyvendinimo eigą.

Apie Jungtinės Karalystės Visuomenės sveikatos specialistų registro kūrimą ir jo veiklą bei visuomenes sveikatos specialistų registravimo ir jų kompetencijų vertinimo procesą kalbėjo viešnios iš JK – Susan Loyd ir Sarah North. Diskusijos dalyviams viešnios pademonstravo kompetencijų vertinimo dokumentų paketus, atsakė į diskusijų dalyvių klausimus, išsakė argumentus dėl registro funkcionalumo.

Dr. A. Jociutė diskusijos dalyviams pristatė Visuomenės sveikatos specialistų informacinės sistemos techninę specifikaciją, detalius registravimo sistemoje numatytus kaupti duomenis, jų tipą, duomenų suvedimo į sistemą pobūdį ir duomenų šaltinius, iškėlė aptarimo reikalaujančius klausimus.

Antrojoje diskusijos dalyje buvo diskutuota dviem pagrindiniais klausimais: kokios galimos visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo formos ir kuo reikėtų vadovautis šiandien apibrėžiant visuomenės sveikatos sritis. Sutarta visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimui taikyti sveikatos priežiūros specialistų tobulinimo formas. Dėl pagrindinių visuomenės sveikatos sričių vieningos nuomonės neprieita, todėl manoma taikyti kuo paprastesnį klasifikatorių su galimybe įrašyti kitą sritį ir koreguoti visuomenės sveikatos sritis po informacinės sistemos išbandymo.

Diskusijos pranešimai:
1. Projekto pristatymas.
Dr. Virginija Kanapeckienė, Higienos institutas (atsiųsti).
2. Jungtinės Karalystės Visuomenės sveikatos specialistų registras šiandien – kaip mes pradėjome ir kur esame.
Susan Lloyd, Jungtinės Karalystės Visuomenės sveikatos specialistų registras (atsiųsti).
3. Specialistų registracijos procesas – kompetencijų įvertinimas
Sarah North, Jungtinės Karalystės Visuomenės sveikatos specialistų registras (atsiųsti).
4. Visuomenės sveikatos specialistų informacinės sistemos techninės specifikacijos pristatymas
Dr. Aldona Jociutė, Higienos institutas (atsiųsti).


Daugiau informacijos suteiks projekto atsakingoji vykdytoja Jolanta Čepienė tel. (8 5) 261 2084, arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.