2012

Vienoje įvyko JAMIE projekto darbo grupės susitikimas

2012 05 16
Šių metų gegužės 10-11 dienomis Vienoje įvyko Europos traumų prevencijos asociacijos ir Austrijos kelių saugumo tarnybos organizuotas „Traumų stebėsenos Europoje“ bendro veiksmo projekto JAMIE (angl. Joint Action on Monitoring Injuries in Europe) darbo grupės susitikimas. Šio projekto tikslas - sukurti bendrą, harmonizuotą traumų dėl išorinių priežasčių sveikatos informacijos sistemą Europos Sąjungos šalyse narėse, kuri leistų surinkti, kaupti ir palyginti traumų priežastis tarp šalių.

Lietuvą šiame susitikime atstovavo Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė  Rita Gaidelytė.

Susitikime buvo aptarti projekto įgyvendinimo planai šalyse. Projekto lyderiai pateikė informaciją apie šalių pateiktus projekto įgyvendinimo planus, rengiantis nuo 2013 m. ligoninėse bei ligoninių priėmimo-skubios pagalbos skyriuose pradėti įgyvendinti traumų priežasčių registraciją pagal trumpąjį duomenų sąrašą (MDS), o keliose atrinktose, reprezentacinėse ligoninėse – pagal pilną duomenų sąrašą (FDS). Rita Gaidelytė pristatė Lietuvoje vykdomą projektą „Traumų stebėsenos sistemos sukūrimas“, kuris glaudžiai siejasi su JAMIE projektu. Lietuva galės nuo 2012 m. pateikti stacionaro ligonių MDS ir nuo 2013 m. priėmimo-skubios pagalbos skyrių ambulatorinių ligonių MDS (iš Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA). Dėl FDS pateikimo galimybių dar yra neaiškumų, nes nėra galutinai apsispręsta, kokius duomenis rinks Lietuvos traumų stebėsenos sistema, kuri turėtų pradėti veikti tik 2014 m.

JAMIE projekto įgyvendinimo problemos šalyse yra panašios: finansavimo trūkumas, ligoninių personalo nenoras rinkti papildomus duomenis, duomenų reprezentatyvumo ir kokybės problemos. 

Antrąją dieną susitikime buvo pristatyta atnaujinta traumų registracijos metodinė medžiaga, kurioje daugiau dėmesio skiriama MDS, pateiktos duomenų perkodavimo iš TLK-10 į MDS, iš FDS į MDS lentelės, aptartos duomenų konfidencialumo, duomenų kokybės (ligoninių atrankos, aptarnaujamų gyventojų skaičiaus, duomenų statistinio patikimumo) problemos.

Daugiau informacijos apie susitikimą suteiks Rita Gaidelytė tel. 8 52 773303 arba el. paštu: rita@lsic.lt.