2012

Europos Komisijos statistikos tarnybos EUROSTAT darbo grupės „Sergamumo statistika“ pasitarimas

2012 05 15
2012 m. gegužės 7-8 dienomis Liuksemburge įvyko Europos Komisijos statistikos tarnybos EUROSTAT darbo grupės „Sergamumo statistika“ (TF MORB) pasitarimas. Lietuvą šioje darbo grupėje atstovauja ir pasitarime dalyvavo Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė  Rita Gaidelytė.

Grupės darbas bus imamas pagrindu tvirtinant reglamento „Dėl Europos Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą ir saugą darbe“ įgyvendinimo teisės aktus sergamumo statistikos srityje. Po to ši statistika taptų privaloma teikimui EUROSTAT‘ui.

Susitikime darbo grupės dalyviai pristatė parengtą 16-os šalių bandomųjų sergamumo statistikos projektų analizę pagal atskiras ligas ir rodiklius. Kiekvienas dalyvis turėjo parengti kelių pasirinktų diagnozių ar ligų grupių analizę. Buvo analizuojami duomenų šaltiniai, jų charakteristikos bei lyginami šalių duomenys. Rita Gaidelytė pristatė cukrinio diabeto, psichikos ir elgesio sutrikimų bei nervų sistemos ligų apžvalgą. Darbo grupė diskutavo apie kiekvieną susirgimą, tikslingumą įtraukti jį į sergamumo statistikos trumpąjį ligų sąrašą, duomenų palyginamumą tarp šalių, galimus kitus (ne sveikatos priežiūros statistikos) šaltinius. Taip pat buvo aptarta, kokius rodiklius (sergamumą pagal asmenis, sergamumą pagal epizodus, periodo ligotumą, laiko momento ligotumą) reikėtų skaičiuoti kiekvienai ligai iš trumpojo ligų sąrašo.

Antrąją dieną buvo aptartos metodologinės problemos: rodiklių apibrėžimų problemos, rodiklių operacinių apibrėžimų kiekvienam duomenų šaltiniui problema, skirtingų duomenų šaltinių jungimo problemos. Buvo aptarta tolesnių darbų eiga.

Darbo grupės parengtas ataskaitos projektas turi būti pristatytas 2012 m. rugsėjo mėn. vyksiančiame EUROSTAT‘o darbo grupės „Visuomenės sveikata“ (TG Public Health) posėdyje.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu: rita@lsic.lt.