2012

Konferencija „Psichikos sveikata. Rizikos veiksniai ir prevencija“, Šiauliai

2012 04 25
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistus kviečiame registruotis į konferenciją „Psichikos sveikata. Rizikos veiksniai ir prevencija“, kuri įvyks gegužės 18 d. pramogų klubo „Mega“ konferencijų salėje (Rūdės g. 27 a, Šiauliai) (žemėlapis).

Konferencija skirta visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, specializuotuose visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, visuomenės sveikatos centruose, mokyklose, ikimokyklinėse ugdymo ir kitose įstaigose dirbantiems specialistams, prisidedantiems prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo.

Konferencija atitinka Visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme nustatytas profesinio tobulinimosi formas, jos programa suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija, todėl dalyvavimas konferencijoje klausytojams užskaitomas kaip kvalifikacijos kėlimas.

Konferencijos temos (programa):
•    Psichikos sveikatos stiprinimas;
•    Šiuolaikinė priklausomybių samprata. Prevencijos modeliai;
•    Psichologinis smurtas darbo vietose kaip darbuotojų psichikos sveikatos problema;
•    Psichikos ligų stigma visuomenėje ir darbo vietose: raiškos aspektai, poveikis ir įveikos strategijos;
•    Restruktūrizavimo įtaka darbuotojo psichikos sveikatai. Pagrindiniai streso darbe įveikos principai bei metodai.

Registracija vyks iki 2012 m. gegužės 14 d. 12 val. Registruojantis prašome užpildyti registracijos ir apklausos formas (atsisiųsti) ir atsiųsti jas elektroniniu paštu gintare@lsa-mkc.lt.

Dalyvio mokesčio nėra. Konferencija ir dalyvių maitinimas finansuojami projekto lėšomis.

Dalyvių skaičius ribotas.

Konferenciją organizuoja Higienos institutas kartu su projekto partneriais ir VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centru, įgyvendindamas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ (SFEMIS Nr. VP1-1.1-SADM-V-01-007). Projekto partneris –  Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis į konferencijos sekretoriatą. Kontaktinis asmuo Gintarė Kareckaitė, tel . (8 5) 279 1354, mob. 8 613 07 443, el. paštas gintare@lsa-mkc.lt, VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras.

Pagarbiai
Konferencijos organizatoriai