2012

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai kviečiami teikti paraiškas dalyvauti tarptautinėje psichikos sveikatos konferencijoje Londone (Anglija)

2012 04 20

KVIETIMAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS

TEIKTI PARAIŠKAS KVALIFIKACIJAI KELTI IR TOBULINTI
EUROPOS SĄJUNGOS, ŠVEICARIJOS AR VALSTYBIŲ, PASIRAŠIUSIŲ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUSITARIMĄ ŠALYSE

Įgyvendindamas projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos tobulinimas“, Higienos institutas kartu su projekto partneriu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru kviečia visuomenės sveikatos priežiūros specialistus teikti paraiškas ir kelti kvalifikaciją tarptautinėje Psichikos sveikatos konferencijoje, kuri vyks 2012 m. spalio 16 d. Londone (Anglija).

Paraiškos priimamos iki 2012 m. balandžio 25 d. užpildžius formą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, norinčių kelti kvalifikaciją užsienio šalių organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose paraiška" (1 priedas) ir vadovaujantis ,,Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, norinčių kelti kvalifikaciją Europos Sąjungos šalyse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, paraiškų atrankos tvarkos aprašas“ (2 priedas). Kartu su paraiška būtina pateikti gyvenimo aprašymą (CV).

Atkreipiame dėmesį, kad paraišką teikiantis asmuo ją turi suderinti su darbdaviu.

Paraiškas prašome siųsti faksu (8 5) 262 4663, el. paštu institutas@hi.lt (skenuotą pasirašytą paraišką) arba adresu: Higienos institutas, Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius.
Daugiau informacijos tel.: (8 5) 212 1810, (8 5) 262 5479.

Informuojame, kad dalyvių skaičius ribotas.