2012

Mokymai infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems asmenims, atsakingiems už infekcijų epidemiologinę priežiūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigose

2012 04 17
Higienos institutas, ryšium su 2011-2012 m. Europos šalyse atliekamu su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų ir antimikrobinių vaistų vartojimo paplitimo Europos aktyvaus gydymo ligoninėse tyrimu (toliau – Euro PPS), kuris vykdomas Europos Komisijos užsakymu, 2012 m. kovo-balandžio mėn. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje organizavo vienos dienos mokymo kursus. Mokymai skirti infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems asmenims, atsakingiems ar dalyvaujantiems infekcijų epidemiologinėje priežiūroje asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Kursus sėkmingai baigė 62 dalyviai.

Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su Euro PPS tyrimo metodika: tyrimo organizavimu, duomenų rinkimu, tyrimo anketos pildymu bei hospitalinių infekcijų apibrėžimais ir registravimo kriterijais. Praktinių užsiėmimų metu analizuoti hospitalinių infekcijų atvejai, taikant infekcijų diagnozavimo kriterijus.

Žinios, įgytos mokymų metu, bus pritaikytos 2012 m. gegužės mėn. atliekant su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų ir antimikrobinių vaistų vartojimo paplitimo Europos aktyvaus gydymo ligoninėse tyrimą Lietuvos bendrojo pobūdžio ligoninėse.

Kursus baigusių dalyvių sąrašas (atsiųsti).

Daugiau informacijos suteikiama telefonu (8 5) 261 6681 arba el. paštu  jolanta.asembergiene@hi.lt