2012

Mokslinė praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų valdymas: naujų sprendimų poreikis”

2012 04 11

2012 m. balandžio mėn. 27 dieną Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje vyks mokslinė praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų valdymas: naujų sprendimų poreikis”. Renginį organizuoja Higienos institutas kartu su Vilniaus miesto klinikine ligonine. Į konferenciją kviečiami asmens sveikatos priežiūros įstaigų administratoriai, gydytojai, infekcijų kontrolės bei kiti specialistai, atsakingi už hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą, taip pat visuomenės sveikatos įstaigų administratoriai ir specialistai.

Konferencija skirta aptarti esamai hospitalinių infekcijų valdymo situacijai, kylančioms naujoms grėsmėms, ES šalių patirčiai, vykdant hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą, jų prevenciją ir kontrolę. Vienas pagrindinių konferencijos tikslų - aptarti naujų būtinų sprendimų hospitalinių infekcijų valdyme poreikį, nusistatyti tolimesnes hospitalinių infekcijų valdymo problemines sritis ir veiklos gaires vietiniu ir nacionaliniu lygmenimis.

Konferencijos pradžia: 9 val. 30 min.
Konferencijos vieta: Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Didžioji auditorija, adresu Antakalnio g. 57, Vilnius.

Dalyvių skaičius yra ribotas, todėl pageidaujančius dalyvauti prašome registruotis iki 2012 m. balandžio 20 d. faksu (8 5) 262 4663 arba el. paštu konferencija@hi.lt, nurodant vardą, pavardę, darbovietę bei pareigas.

Preliminari konferencijos programa (atsiųsti).

Daugiau informacijos suteiks Rūta Markevičė, tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu ruta.markevice@hi.lt.