2012

Išleistas mokslinis leidinys „Hospitalinės infekcijos ir jų rizikos veiksniai Lietuvos ligoninių reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose“

2012 03 23

Išleistas Higienos instituto Mokslo darbų šeštasis numeris „Hospitalinės infekcijos ir jų rizikos veiksniai Lietuvos ligoninių reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose“. Jame pateikti tyrimo duomenys, kurių pagrindu šalyje buvo kuriama nauja hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros sistema.

Nepaisant pasiekimų infekcijų prevencijos ir gydymo srityse, hospitalinės infekcijos išlieka svarbia visuomenės sveikatos problema, kuri sukelia neigiamas pasekmes ne tik nukentėjusiems asmenimis, bet ir sveikatos sistemai, visuomenei. Nors pagrindiniai hospitalinių infekcijų rizikos veiksniai gerai žinomi, o jų prevencijos priemonės aprašytos vadovėliuose, tačiau naujos medicinos technologijos, įstaigos besikeičianti gydomų pacientų struktūra (amžiaus, imuninės būklės aspektu), nuolat kintanti sukėlėjų ir jų atsparumo antibiotikams situacija, augantys pacientų lūkesčiai tampa naujais iššūkiais infekcijų kontrolės specialistams.

Leidinyje pateikti tyrimo, kuriame hospitalinės infekcijos bei jų rizikos veiksniai Lietuvos ligoninių intensyviosios terapijos skyriuose registruoti naudojant vieningus Europos šalyse patvirtintus hospitalinių infekcijų kriterijus bei išbandytą metodiką, duomenys.

Leidinys turėtų sudominti hospitalinių infekcijų kontrolės specialistus ir kitus asmenis, tiesiogiai atsakingus už hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą, taip pat gydytojus, slaugytojas, visuomenės sveikatos specialistus, besidominčius infekcijų prevencija.

Leidinį galima rasti Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto, Mykolo Riomerio universiteto, Lietuvos mokslo akademijos, Lietuvos medicinos, Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus, Kauno apskrities, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio, Klaipėdos miesto savivaldybės, Panevėžio miesto savivaldybės viešosiose bibliotekose.

Norinčius įsigyti šį leidinį, prašome kreiptis į Vandą Galvydienę tel.: 8 52 62 9931 arba el. paštu: vanda.galvydiene@lmb.lt, o daugiau informacijos apie leidinį suteiks Jolanta Ašembergienė tel.: 8 52 62 9055 arba el. paštu: jolanta.asembergiene@hi.lt.