2012

Londone įvyko Euro PPS tyrimo ekspertų susitikimas bei mokymai

2012 03 20

2012 metais kovo 5-6 d. Londone (Jungtinėje Karalystėje) įvyko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (angl. European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) ekspertų, koordinuojančių su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų ir antimikrobinių vaistų vartojimo paplitimo Europos aktyvaus gydymo įstaigose tyrimą (toliau – Euro PPS), susitikimas bei vienos dienos Euro PPS mokymai, kuriuose dalyvavo 56 dalyviai iš 31 Europos šalies. Lietuvai atstovavo Higienos instituto Pacientų saugos skyriaus vyriausiosios specialistės dr. Greta Gailienė ir Jolanta Ašembergienė.

Ekspertų susitikimo metu buvo pristatyti preliminarūs 2011 metų Euro PPS tyrimo rezultatai, pristatytos galimos tyrimo ataskaitų formos šalies ir Europos Sąjungos mastu. Šalys, kurios jau atliko minėtą tyrimą 2011 metais, pasidalino patirtimi ir išsakė iškilusias problemas atliekat tyrimą. Pagrindinės jų – ligoninių vadovų mažas suinteresuotumas bei personalo, galinčio atlikti tyrimą, stoka. Taip pat susitikimo metu buvo pristatyti preliminarūs pilotinio Euro PPS validacijos tyrimo, atlikto 2011 metų lapkričio mėnesį, rezultatai. Susitikimo dalyviai nusprendė, jog prospektyvinis metodas yra tinkamesnis ir daug tikslesnis atliekant duomenų validaciją, nei retrospektyvinė duomenų analizė.

Mokymų metu diskutuota apie galimus mokymosi modulius, jų pritaikymo galimybes rengiant seminarus. Analizuoti hospitalinių infekcijų atvejai, taikant nustatytus diagnozavimo kriterijus, atliktos kitos praktinės užduotys tyrimo instrumento įvaldymui. Praktinių užsiėmimų metu buvo pristatyta ir išbandyta HelicsWin duomenų analizės programa, Euro PPS duomenų teikimo metodologija naudojant šią programą.

Euro PPS vykdomas siekiant įvertinti hospitalinių infekcijų sukeliamas priežastis, atlikti palyginamą analizę, taip pat didinti sąmoningumą apie hospitalines infekcijas, antibiotikų vartojimą bei skatinti jų stebėseną šalyse ir atskirose sveikatos priežiūros įstaigose.

Lietuvoje Euro PPS tyrimas bus atliekamas 2012 metų gegužės mėnesį visose bendrojo pobūdžio ligoninėse. Londone vykusių mokymų metu įgytos žinios bus pritaikytos įgyvendinant mokymus infekcijų kontrolės specialistams bei kitiems asmenims, tiesiogiai atsakingiems už hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros vykdymą, kuriuos organizuoja Higienos institutas – nacionalinis Euro PPS koordinatorius Lietuvoje. 

Daugiau informacijos suteiks Jolanta Ašembergienė tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu: jolanta.asembergiene@hi.lt