2012

Vilniuje vyksta penktasis tarptautinis „ImPrim“ projekto partnerių susitikimas

2012 03 20
Šiandien Vilniuje vyksta penktasis tarptautinis „ImPrim“ projekto „Visuomenės sveikatos gerinimas skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros išdėstymą“ (angl. „Improvement of public health by promotion of equitable distributed high quality primary health care systems“) partnerių susitikimas. Tai priešpaskutinis partnerių susitikimas, kuriame bus aptarti projekto įgyvendinimo tarpiniai rezultatai ir baigiamieji darbai.
 
Projekte dalyvauja 13 partnerių (institucijų) iš Švedijos, Suomijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Lietuvos, bei asocijuoti projekto partneriai – ministerijos, vietinės valdžios institucijos, suinteresuotos projekto veiklomis ir rezultatais. Pagrindinis projekto partneris – Blekinge kompetencijų centras, Švedija (Blekinge Centre of Competence, Blekinge County Council).
 
Higienos institutas ir Klaipėdos universitetas yra Lietuvos dalyviai projekte. Higienos institutas užtikrina projekto penktojo darbo paketo „Pirminės sveikatos priežiūros (PSP) kaip regiono vystymo šerdis: regionų konkurencingumo didinimo strategijos” priemonių, skirtų naujų veikimo mechanizmų parengimui ir išbandymui, įgyvendinimo koordinavimą. Be to, Higienos institutas įgyvendina tris priemones: PSP integravimo į regioninio vystymo planus modelio rengimas, užkrečiamų ligų prevencijos strategijos kūrimas (antimikrobinio atsparumo valdymo regioniniame lygmenyje mechanizmo kūrimas) ir pilotinį projektą „Sveikatos sinergija“, integruojantį asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklas pirminėje sveikatos priežiūros grandyje.

Tikimasi, kad projekto rezultatai bus naudingi toliau tobulinant Lietuvos PSP: didinant šeimos gydytojų vaidmenį sveikatos priežiūroje, optimizuojant PSP veiklos apmokėjimo ir skatinimo sistemą, siekiant efektyvaus darbo organizavimo ir geresnio visuomenės sveikatos lygio, bei asmens ir visuomenės sveikatos sektorių bendradarbiavimo pirminiame sveikatos priežiūros lygmenyje kylančių sveikatos problemų sprendimui.
Susitikimo programa (atsiųsti).

Daugiau informacijos suteiks dr. Vytautas Jurkuvėnas el. paštu: vjurkuvenas@hi.lt.