2012

Sveikatos apsaugos ministerijoje pristatyti „ImPrim“ projekto pirmieji rezultatai

2012 02 14

Šių metų vasario 10 d. Sveikatos apsaugos ministerijai Higienos instituto atstovai pristatė Baltijos jūros regiono programos projekto „ImPrim“ – „Visuomenės sveikatos gerinimas, skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros paslaugų paskirstymą“ (angl. „Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality primary health care systems“) projekto įgyvendinimo eigą, pirmuosius rezultatus ir 2012 metų darbus.
 
Susitikime dalyvavo Sveikatos viceministras A. Klišonis, SAM departamentų direktoriai ir pavaduotojai, skyrių vedėjai ir specialistai, Valstybinės ligonių kasos atsakingi darbuotojai. Po pranešimo, kuriame buvo pateikti darbų, susijusių su priemonėmis „Pirminės sveikatos priežiūros integravimas į regioninio vystymo planus“, „Užkrečiamų ligų valdymo regioniniame lygmenyje modelio sukūrimas“ ir „Sveikatos sinergija“ rezultatai ir 2012 m. uždaviniai, įvyko diskusija dėl geriausio atliktų tyrimų metu surinktų duomenų panaudojimo gerinant bendradarbiavimą tarp  asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių institucijų savivaldybių ir nacionaliniame lygmenyje, kokybiškesnių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gyventojams, o taip pat racionalesnio turimų resursų panaudojimo. Sutarta metų bėgyje organizuoti konkrečių problemų sprendimo susitikimus.

Daugiau informacijos apie projektą suteiks dr. Vytautas Jurkuvėnas tel.: 8 52 62 9709 arba el. paštu: vjurkuvenas@hi.lt.