2012

Pristatytas TUBIDU projektas sveikatos priežiūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovams

2012 02 09

Šių metų vasario 7 dieną Higienos instituto atstovai, koordinuojantys TUBIDU – „Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių“ (angl. „Empowering public health system and civil society to fight tuberculosis epidemic among vulnerable groups“) projektą Lietuvoje, jį pristatė valstybinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovams, dirbantiems su pažeidžiamomis grupėmis (ŽIV užsikrėtusieji, švirkščiamųjų narkotikų vartotojai ir pan.) ir infekcinių ligų prevencijos ir kontrolės srityje.

Pagrindinis projekto TUBIDU tikslas - prisidėti prie tuberkuliozės (TB) epidemijos prevencijos tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir ŽIV užsikrėtusiųjų.

Šis projektas buvo inicijuotas ir remiamas Europos Komisijos bei Europos sveikatos ir vartotojų vykdančiosios agentūros (angl. Executive Agency for Health and Consumers (EAHC)), siekiant įvertinti žinias apie TB ir ŽIV infekcijas ir nustatyti kliūtis, trukdančias asmenims, vartojantiems švirkščiamus narkotikus, naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis dėl TB ir ŽIV infekcijų.

Projektą koordinuoja Estijos Nacionalinis sveikatos vystymo institutas (angl. National Institute for Health Development). Pagal vienodą metodologiją projektas vykdomas 6 Europos Sąjungos šalyse (Latvija, Estija, Suomija, Bulgarija, Rumunija, Lietuva). Lietuvoje projektą koordinuoja Higienos institutas, kuris projekto veiklas planuoja įgyvendinti bendradarbiaudamas su Lietuvos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijoms.

Susitikime dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės bei nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su pažeidžiamomis grupėmis (ŽIV paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacijos „Demetra“, asociacijos „Pozityvus gyvenimas“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Fraternitas Lituanica) atstovai.

Susitikimo metu buvo aptartos problemos, su kuriomis specialistai susiduria savo darbe, vykdydami tuberkuliozės ir ŽIV prevenciją tarp pažeidžiamųjų grupių, diskutuota tuberkuliozės diagnozavimo, gydymo ir kitų paslaugų prieinamumo klausimais. Daugelis dalyvavusių įstaigų atstovų sutiko bendradarbiauti vykdant šį projektą šalyje ir siekiant pagerinti TB prevenciją tarp pažeidžiamųjų grupių.

Susitikimo dalyviai išreiškė susidomėjimą ir pritarimą projekte numatytoms veikloms. Kaip ir projekto koordinatoriai, jie tiki, kad įgyvendinus šį projektą, bus nustatytos problemos ir kliūtys pažeidžiamoms grupėms, gaunant asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, susijusias su tuberkulioze ir ŽIV/AIDS. Taip pat, įgyvendinus projektą, bus parengtos rekomendacijos, skirtos tuberkuliozės infekcijos prevencinei veiklai, jos kontrolei ir vertinimui. Išplatinus mokomąją ir informacinę medžiagą tuberkuliozės tema bei įvykdžius tarptautinius mokymus ir mokymus šalies viduje, bus padidinta asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su pažeidžiamomis grupėmis, specialistų kompetencija.

Daugiau informacijos suteiks Lijana Vainoriūtė tel.: 8 5 261 4184 arba el. paštu: liva@hi.lt.