2012

Švedijoje įvyko tarptautinė konferencija „E-sveikata Švedijos pirminėje sveikatos priežiūroje“

2012 02 08

Karlskronoje ir Kalmare (Švedijoje) 2012 m. vasario 1 – 2 dienomis vyko tarptautinė konferencija „e-sveikata Švedijos pirminėje sveikatos priežiūroje“ (angl. „eHealth in Swedish Primary Health Care“). Konferencijos tikslas – pasidalyti Švedijos ir kitų šalių patirtimi, pasimokyti iš padarytų klaidų ir galimų kliūčių, pristatyti pasiekimus ir tolimesnius veiksmus, kuriant e-sveikatos sistemą sveikatos priežiūros sektoriuje.

Konferencija buvo inicijuota vykdant Baltijos jūros regiono programos projektą „ImPrim“ – ”Visuomenės sveikatos gerinimas, skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros paslaugų paskirstymą“ (angl. „Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality primary health care systems“), kuriame dalyvauja Higienos institutas.

Konferencijoje dalyvavo 7 šalių (Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rusijos (Kaliningrado srities) ir Baltarusijos) atstovai. Lietuvą atstovavo 6 projekte dalyvaujančių įstaigų atstovai iš: Higienos instituto, Klaipėdos teritorinės ligonių kasos, Klaipėdos r. savivaldybės sveikatos apsaugos skyriaus ir Klaipėdos universiteto.

Konferencijos metu buvo dalinamasi patirtimi apie e-sveikatos įdiegimo naudą valstybei, sveikatos priežiūros sistemai, specialistams, pacientams ir jų sveikatai. Konferencijoje akcentuota, jog e-sveikata – tai:

• priemonė kurti įrodymais pagrįstą praktiką, 
• metodas greitam ir saugiam simptomų identifikavimui,
• būdas padidinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą,
• ekonomiškai naudingas išteklių naudojimas,
• būdas sutaupyti laiką, greitai gauti norimą informaciją ir
• būdas padidinti pasitenkinimą sveikatos priežiūra.

Buvo įvardyta keletas kliūčių, įgyvendinant e-sveikatą Švedijoje: asmens sveikatos specialistų, visuomenės ir informacinių technologijų (IT) rinkos nepasiruošimas, pesimistinis požiūris į e-sveikatos naudą ir nusistovėję kasdienio darbo įpročiai, skirtingų sričių ir lygių „nesusikalbėjimas“ ir pan.

Nepaisant iškilusių problemų, Švedijoje jau yra nemažai pasiekta e-sveikatos klausimu. Jau nuo 1983 m. veikia e-receptų išrašymo sistema, kuriami patrauklūs ir lengvai prieinami internetiniai tinklalapiai sveikatos klausimais, forumai, organizuojami mokymai/kursai internetinėje erdvėje, vykdomos konsultacijos su pacientais ar ekspertais naudojantis vaizdo kameromis, vaizdo konferencijomis, naudojamos elektroninių paciento įrašų bazės ir dalinamasi tarp pirminės sveikatos priežiūros filialų, naudojami mobilieji aparatai konsultacijoms, vaizdo įrašų pasidalinimui tarp ekspertų ir pan. Taip pat daug pasiekusi šioje srityje yra Estija. Ji įdiegusi e-sveikatos registrą (angl. EHR - „Electronic Health Registry“ ), kuris apjungia įvairių sektorių ir organizacijų turimų duomenų bazių duomenis. Tačiau kitose šalyse: Latvijoje, Rusijoje (Kaliningrado srityje), Baltarusijoje, Suomijoje, Lietuvoje, e-sveikatos įgyvendinimas yra dar tik pradiniame etape.

Konferencijos metu suformuotose darbo grupėse buvo dalinamasi turimomis žiniomis, pasiekimais, padarytomis klaidomis, galimomis kliūtimis, kuriant e-sveikatą savo šalyje. Buvo diskutuojama kaip galima užtikrinti patogų prieinamumą visiems piliečiams prie e-sveikatos sistemos, kaip galima padaryti e-sveikatos paslaugas patrauklias ir saugias, bei kaip to pasiekti.

Daugiau informacijos apie šią konferenciją suteiks „ImPrim“ priemonę „Sveikatos sinergija“ vykdančios vyr. specialistės Sandra Kutkaitė el. paštu: sandra@hi.lt arba Jolanta Valentienė el. paštu: jogri@hi.lt (tel. 8 52 612084).