2012

Londone vyko EURO-PERISTAT projekto mokslinio komiteto susitikimas

2012 01 26
Šių metų sausio 12-14 dienomis Londone (Didžiojoje Britanijoje) įvyko EURO-PERISTAT (angl. „European perinatal health“) projekto mokslinio komiteto, kurį sudaro atstovai iš 27 Europos šalių, susitikimas. EURO-PERISTAT projekto tikslas – stebėti ir įvertinti, remiantis pagrįstais ir patikimais rodikliais, motinos ir vaiko sveikatos būklę perinatalinio periodo metu, kuris apima nėštumo, gimdymo ir pogimdyminį laikotarpius. Šiuo projektu siekiama sukurti kokybiškų rutininių duomenų sistemą, užtikrinti pilną geografinį duomenų pateikimą, atsižvelgti į tikslinių grupių poreikius ir prisidėti prie geriausios motinų ir kūdikių sveikatos priežiūros praktikos įdiegimo.
 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras  atstovauja Lietuvai projekto įgyvendinime ir dalyvavo susitikime kartu su Austrijos, Belgijos, Kipro, Čekijos, Danijos, Estijos, Prancūzijos, Suomijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Olandijos, Norvegijos, Lenkijos, Portugalijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ispanijos, Didžiosios Britanijos atstovais. Projektą koordinuoja Nacionalinis sveikatos ir mokslinių medicinos tyrimų institutas (INSERM, Prancūzija), finansuoja Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas ir Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra.
 
Projektas pradėtas vykdyti 1999 m. kaip Europos Sąjungos Sveikatos stebėsenos programos dalis ir tęsiasi, siekiant pagerinti motinų ir kūdikių sveikatą bei sukurti Europos perinatalinės sveikatos priežiūros sistemą.
 
Pagrindiniai projekto uždaviniai yra perinatalinės sveikatos rodiklių integravimas į Europos statistikos sistemą, Europos perinatalinės sveikatos priežiūros tinklo sukūrimas, gebėjimų, rengiant kokybiškas sveikatos ataskaitas, stiprinimas, Europos perinatalinės sveikatos tendencijų ir netolygumų stebėsena, EURO-PERISTAT projekto geografinis išplėtimas, apimant daugiau šalių. 
 
Norint pasiekti gerų perinatalinės sveikatos priežiūros rezultatų, reikia pasirinkti tinkamas perinatalinės sveikatos problemų ir jų priežasčių įvertinimo priemones bei metodus. Europos Perinatalinės sveikatos 2008 m. ataskaita, kurioje suburti išsamūs duomenys apie vaisiaus, kūdikių ir motinų sveikatą Europoje, yra pirmasis žingsnis, kuriant bendrą Europos perinatalinės sveikatos stebėsenos sistemą. 
 
Susitikime dalyvavusios šalys pristatė perinatalinės sveikatos situaciją ir problemas jų valstybėse bei pasidalijo patirtimi, ieškant galimų problemų sprendimo būdų. Pagrindinių EURO-PERISTAT rodiklių duomenys yra prieinami beveik visose šalyse, tačiau daugelyje jų reikia tobulinti renkamų duomenų kokybę, be to ne visos šalys renka duomenis apie gimdyvių sergamumą, priežiūrą nėštumo metu, socialinių veiksnių ir sveikatos priežiūros rezultatų ryšį. 
 
Lietuvoje akušerijos stacionaruose gimusių naujagimių ir negyvagimių duomenys nuo 1993 m. kaupiami informacinėje sistemoje, kurią tvarko Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Kasmet lietuvių ir anglų kalbomis išleidžiamame leidinyje pateikiami gimimų medicininių įrašų informacinės sistemos duomenys apie nėščiųjų ir gimdyvių sveikatą, gimdymus ir jų komplikacijas, apie perinatalinį ir naujagimių mirtingumą, negyvagimius, naujagimių charakteristikas ir sergamumą. Naujausią leidinį galite rasti čia.
 
Susitikimo metu buvo pristatyti atlikti projekto darbai, aptarti planuojami EURO-PERISTAT rodiklių sąrašo pakeitimai ir papildymai, analizuotos rutininių su perinataline sveikata susijusių duomenų jungimo galimybės, rodiklių integravimas į Europos statistikos sistemą (EUROSTAT), diskutuojama apie perinatalinių gimimų ir mirčių registravimo ypatumus projekte dalyvaujančiose valstybėse, socialinių netolygumų stebėseną perinatalinės sveikatos ir jos priežiūros srityje. Diskusijų metu aptartos duomenų rinkimo procedūros ir terminai bei kitos Europos perinatalinės sveikatos ataskaitos rengimas.
 
Išsamiau su EURO-PERISTAT projektu galima susipažinti internetiniame tinklalapyje (atsiųsti).
 
Daugiau informacijos suteiks Jonė Jaselionienė tel. 8 52 773302 arba el. paštu: jone@lsic.lt