2012

Konferencijoje aptartos visuomenės sveikatos specialistų rengimo programos ir jų tobulinimo galimybės

2012 01 17

Šių metų sausio 12 dieną, Kaune, įvyko Higienos instituto organizuota konferencija „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų tobulinimas“, kuri surengta, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“ (toliau – Projektas) ir skirta veiklos Nr. 1.2.3 „Parengti pasiūlymus švietimo institucijoms dėl VSP specialistų mokymo programų tobulinimo” rezultatų aptarimui. Konferencijoje dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vadovai bei specialistai, Lietuvos sveikatos mokslų, Vilniaus ir Klaipėdos universitetų atstovai.

Konferenciją pradėjo LR Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktoriaus pavaduotoja Jūratė Martinonienė, pristatydama numatomus visuomenės sveikatos reglamentavimo pokyčius, rengiant visuomenės sveikatos specialistų teikiamų paslaugų nomenklatūrą bei su tuo susijusių reikalavimų specialistų kompetencijoms kitimu (atsiųsti).

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė, prof. habilituota daktarė Ramunė Kalėdienė kalbėjo apie Europos regiono visuomenės sveikatos studijų kokybės užtikrinimo perspektyvas ir konferencijos dalyvius supažindino su Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos (ASPHER) tikslais ir iniciatyvomis, Visuomenės sveikatos studijų programų akreditacijos agentūros veikla, Europos visuomenės sveikatos pagrindinių kompetencijų programa bei visuomenės sveikatos studijų lygybės bei kokybės projektu (atsiųsti).

Projekto veiklos ekspertas, įmonę e-Sveikata atstovaujantis prof. habil. dr. Žilvinas Padaiga  pristatė atliktą Lietuvos aukštųjų mokyklų, rengiančių visuomenės sveikatos specialistus, mokymo programų palyginimą su ASPHER ir ASPH reikalavimais bei pasiūlymų projektą programų tobulinimui aukštosiose mokyklose (atsiųsti).

Sveikatos sistemai nevisuomenės sveikatos studijų krypties specialistus rengiančių institucijų programų analizę pristatė Mykolo Romerio universiteto lektorė Barbara Stankevič (atsiųsti).

Antrojoje konferencijos dalyje pasiskirsčius į darbo grupes buvo diskutuota apie visuomenės sveikatos specialistų rengimą ir pasiūlymus universitetams dėl mokymo programų tobulinimo: dėl bakalauro ir magistro programų turinio, tikslų, praktikos organizavimo, studijų kokybės ir atitikimo rinkos poreikiams gerinimo.

Daugiau informacijos suteiks Vytenė Jankauskienė tel. (85) 262 90 55 arba el. paštu: vytene@hi.lt.