2012

Išleistas mokslinis leidinys „Psichosocialinių darbo veiksnių įtaka depresijos ir depresinės būsenos išsivystymui“

2012 01 09

Išleistas Higienos instituto Mokslo darbų penktasis numeris „Psichosocialinių darbo veiksnių įtaka depresijos ir depresinės būsenos išsivystymui“, kuriame pateikti tyrimo, skirto įvertinti psichosocialinių darbo veiksnių įtaką depresijos ir depresinės būsenos išsivystymui, rezultatai.

Šis leidinys turėtų sudominti ne tik visuomenės ir profesinės sveikatos tyrėjus, bet ir praktikus, kurių sprendimai gali apsaugoti darbuotojus nuo darbe patiriamo streso žalingo poveikio arba jį sumažinti.

Šiuo tyrimu buvo siekiama ne tik nustatyti galimą stresą darbe sukeliančių veiksnių sąryšį su kliniškai patvirtinta depresija ir depresiškumu, bet ir paskatinti atpažinti stresą darbe sukeliančias priežastis, apimančias darbo organizavimo, jo turinio ir darbuotojų tarpusavio santykių aspektus.

Tyrimo rezultatai parodė, kad egzistuoja ryšys tarp psichosocialinių darbo veiksnių intensyvumo ir psichikos sveikatos sutrikimų dažnumo. Pavyzdžiui, tyrimu nustatyta, kad nervinė įtampa susijusi tiek su vyrų depresine būsena, tiek su kliniškai patvirtinta depresija. Moterų depresinę būseną ir kliniškai patvirtintą depresiją sąlygojo netolygus darbo pasiskirstymas ir darbo nebaigtumas. Tad tyrimo rezultatai parodo, kad darbuotojų psichikos sveikata susijusi su patiriamu stresu darbe, kurį sukelia intensyvių psichosocialinių darbo veiksnių sąveika.

Leidinį galima rasti Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto, Mykolo Riomerio universiteto, Klaipėdos universiteto, Lietuvos mokslo akademijos, Lietuvos medicinos, Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus, Kauno apskrities, Klaipėdos miesto savivaldybės, Šiaulių miesto savivaldybės, Panevėžio miesto savivaldybės viešosiose bibliotekose.

Norinčius įsigyti šį leidinį, prašome kreiptis į Vandą Galvydienę tel.: 8 52 62 9931 arba el. paštu: vanda.galvydiene@lmb.lt, o daugiau informacijos apie leidinį suteiks dr. Birutė Pajarskienė tel.: 8 52 12 2817 arba el. paštu: birute@dmc.lt.