2011

Įvyko profesinės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai

2011 12 29
2011 m. gruodžio 20 d. Higienos instituto salėje, Didžioji g. 22, Vilniuje įvyko vienos dienos profesinės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai.
Kursai buvo skirti sveikatos specialistams, dirbantiems ar norintiems dirbti profesinės sveikatos specialistais įmonėse (įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybose).

Kursų tikslas – suteikti žinių apie profesinės sveikatos priežiūros organizavimą įmonėse, profesinės sveikatos specialistų funkcijas, darbuotojų sveikatos apsaugos ir sveikatos stiprinimo principus bei jų taikymą praktikoje.

Mokymo programa buvo parengta pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2010-08-09 įsakymu Nr. V-704 patvirtinto Profesinės sveikatos specialistų profesinio tobulinimo kursų programos turinio reikalavimų aprašo (Žin., 2010, Nr. 97-5036) modulį „Profesinės sveikatos srities teisės aktų įdiegimas įmonėje“. Programos modulis buvo suderintas su LR sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentu ir patvirtintas HI direktoriaus įsakymu.

Kursų temos:
• Pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos patvirtintas Globalinis profesinės sveikatos veiksmų planas;
• Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos ir rekomendacijos profesinės sveikatos srityje;
• Saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai Lietuvoje.

Kursų programa (atsiųsti).
Kursuose dalyvavo 24 specialistai, dirbantys įmonėse ar teritoriniuose visuomenės sveikatos centruose. Kursų dalyviams įteikti pažymėjimai su priedu.

Daugiau informacijos apie įvykusius kursus gali suteikti Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tarnybų skyriaus vyr. specialistė Danguolė Gorobecienė, tel. 5 212 0861 arba el. paštu dgorobeciene@hi.lt.