2014

Išleistas leidinys „Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007–2010 m. programos vertinimas“

2014 08 05

Higienos institutas išleido naują, 15-ąją, serijos „Mokslo darbai“ knygą „Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007–2010 metų programos vertinimas“. 

Programų vertinimas gana komplikuotas uždavinys, nes jis reikalauja iš vertintojų ne tik gero vertinamos programos siekių ir organizavimo žinojimo, bet ir teorinio pasirengimo suplanuoti ir įgyvendinti specifinį tyrimą. Kvalifikuotas ir savalaikis programų vertinimas ir jo rezultatų viešas pristatymas ir aptarimas didina jų vykdytojų ir naudos gavėjų asmeninį ir tarpusavio pasitikėjimą, atveria kelius bendradarbiauti ir kartu siekti norimų pokyčių. Programų vertinimas –tolimesnės jų plėtros sąlyga.

Tyrimo autoriai teigia, jog vykdydami šį darbą, praktikoje pamatė, ką reiškia planavimo trūkumai ir ką galėjo duoti gilesnis išankstinis programos vertinimas. Tikimės, kad šis darbas galėtų būti naudingas įvairių programų rengėjams ir vertintojams. 

Daugiau informacijos apie šį ir kitus šios serijos leidinius galite rasti adresu www.hi.lt -> „Leidiniai“ -> „Moksliniai leidiniai“.