2014

Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2013 m.”

2014 07 16
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2013 m.”, kuriame pateikiami Lietuvos gyventojų ligotumo (sergančių asmenų), naujai užregistruotų ligų bei visų užregistruotų ligų rodikliai pagal apskritis ir savivaldybes. 

Leidinyje pateikiami duomenys yra apskaičiuoti remiantis Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis. SVEIDRA apima apie 99 proc. stacionaro ligonių bei apie 90 proc. ambulatorinių apsilankymų. SVEIDROS duomenų bazėje yra fiksuojamos visos ambulatorinio apsilankymo ir gulėjimo stacionare metu asmeniui nustatytos ligos. Kadangi informacinėje sistemoje SVEIDRA duomenys yra personifikuoti, atsiranda galimybė analizuoti informaciją asmens lygiu, eliminuoti susirgimų registracijos dubliavimą, sveikatos rodiklius skaičiuoti pagal asmens gyvenamąją vietą. 

Šis leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams, mokslininkams. Leidinyje pateiktos konkrečios rodiklių reikšmės skirtos tolesnei duomenų analizei bei administracinių teritorinių vienetų palyginimui atlikti.

Leidinį rasite interneto svetainėje adresu  www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai -> Sveikatos statistikos leidiniai“.

Daugiau informacijos suteiks Rita Gaidelytė tel. (8 5) 2773303 arba el. paštu: rita.gaidelyte@hi.lt.