2014

Sveikatos apsaugos ministerijoje eksponuojami plakatai, pristatantys pagrindinių visuomenės sveikatos problemų analizę

2014 07 14

Nuo liepos 10 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje eksponuojami plakatai, pristatantys pagrindinių Lietuvos visuomenės sveikatos problemų analizės rezultatus.

Įgyvendinant Higienos instituto ir Europos socialinio fondo agentūros 2013 m. gruodžio 10 d. pasirašytą projektą ,,Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas“ (Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-014/ESF-VRM-6-1), išanalizuota Europos Sąjungos šalyse įgyvendinamų visuomenės sveikatos strategijų ir programų patirtis, Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos visuomenės sveikatos plėtrai ir vystymui, Lietuvos visuomenės sveikatos būklė, ją lemiantys veiksniai, jų pokyčiai, visuomenės sveikatą reglamentuojantys teisės aktai ir visuomenės sveikatos intervencijų taikymo patirtis didžiausią įtaką Lietuvos gyventojų sveikatai darančių rizikos veiksnių ir problemų klausimais.

Analizės atliktos, atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964  nustatytus tikslus, uždavinius ir sveikatos prioritetus šiomis temomis:

1. Lietuvos darbuotojų sveikatai darbo aplinkoje didžiausią poveikį turintys rizikos veiksniai ir profesinės sveikata;
2. Alkoholio, tabako, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas ir jų sukeliamos sveikatos problemos;
3. Lietuvos gyventojų sveikatai didžiausią poveikį turintys psichikos sveikatos rizikos veiksniai (smurtas, stresas ir kt.) ir jų sukeliamos sveikatos problemos (savižudybės ir kt.);
4. Lietuvos gyventojų (ne) sveika mityba (įskaitant geriamąjį vandenį ir natūralų žindymą), fizinis aktyvumas ir jų sąlygojamos sveikatos problemos;
5. Lietuvos gyventojus veikiantys fizikiniai veiksniai (triukšmo, nejonizuojančios spinduliuotės ir kt.) ir cheminės medžiagos (ore, dirvožemyje, vandenyje);
6. Užkrečiamosios ligos (tuberkuliozė, imunoprofilaktika, antimikrobinis atsparumas, hospitalinės infekcijos);
7. Lietuvos gyventojų prioritetinių sveikatos problemų (ligų) esama būklė ir valdymas (motinos ir vaiko sveikata, lėtinės neinfekcinės ligos).

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galite rasti čia.