2014

„Mokslo darbų“ serijoje – naujas leidinys „Psichologinio smurto darbo vietose paplitimas, pasireiškimo formos ir rizikos veiksniai“

2014 07 04

Higienos institutas išleido 14-ąją serijos „Mokslo darbai“ knygą „Psichologinio smurto darbo vietose paplitimas, pasireiškimo formos ir rizikos veiksniai“.

Pasaulio sveikatos organizacija psichologinį smurtą darbe apibrėžia kaip tyčinį valdžios prieš kitą asmenį ar darbuotojų grupę naudojimą, įskaitant ir grasinimą panaudoti fizinę jėgą, veiksmus, kurie gali pakenkti fizinei, protinei, dvasinei, moralinei ar socialinei darbuotojų gerovei. Pastebėti ir spręsti su psichologiniu smurtu susijusias problemas yra sunkiau nei kitus darbo vietos saugos ir sveikatos klausimus.

Moksliniai šaltiniai teigia, kad pasikartojantis ir ilgą laiką trunkantis užgaulus elgesys, priekabiavimas yra vienas stipriausių stresą darbuotojams sukeliančių psichosocialinės rizikos veiksnių. Dėl galimų pasekmių darbuotojui toks elgesys priskiriamas traumuojančiam įvykiui. Smurto patirtis paveikia ir sukrečia stipriau, palyginti su tuo, kaip veikia visos kitos stresą darbe keliančios priežastys kartu sudėjus.

Psichologinis smurtas gali būti netinkamos psichosocialinės darbo aplinkos pasekmė. Todėl svarbu atkreipti dėmesį į tokius galimus psichologinio smurto rizikos veiksnius, kaip teisingumo darbo vietose standartai, darbo krūvis, konfliktai, darbinio vaidmens aiškumas ir vadovų, ypač tiesioginių, vadovavimo stilius.


Leidinyje pateikiama 2008-2010 metais Higienos instituto kartu su Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetu atlikto tyrimo ataskaita, publikacijos ir rekomendacijos, kaip galima valdyti psichologinį smurtą darbe. Tikimės, kad šio tyrimo rezultatai padės įvertinti psichologinio smurto problemą mūsų darbo vietose ir prisidės prie raginimo šią problemą spręsti.

Daugiau informacijos apie atliktą tyrimą Jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vadovė dr. Birutė Pajarskienė tel. (8 5) 212 2817 arba el. paštu birute.pajarskiene@dmc.lt.

Daugiau informacijos apie šį ir kitus šios serijos leidinius galite rasti adresu www.hi.lt -> Leidiniai -> Moksliniai leidiniai.