2014

Įvyko seminaras „Kaip stiprinti darbuotojų sveikatą įmonėje“

2014 07 04
Šių metų birželio 30 dieną Higienos institute įvyko seminaras „Kaip stiprinti darbuotojų sveikatą įmonėje“, skirtas sveikatos specialistams, dirbantiems ar norintiems dirbti profesinės sveikatos specialistais įmonėse (įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybose), taip pat kitiems asmenims, besirūpinantiems įmonės darbuotojų sveikata.

Pranešimą apie profesinės sveikatos priežiūros prioritetus bei teisinę bazę Lietuvoje ir Šiaurės šalyse, rengiamą profesinės sveikatos priežiūros koncepciją perskaitė  Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė.

Seminaro metu pristatytos temos: 

• Sveikatos stiprinimo organizavimo ir sveikatos stiprinimo poreikių įmonėje vertinimo principai;
• Darbuotojų sveikata ir gerovė pokyčių organizacijoje periodu: kaip užtikrinti saugią psichosocialinę darbo aplinką;
• Lietuvos įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų profesinės sveikatos priežiūros veikla;
• Suomijos gerosios praktikos modelis, skirto sveikatos stiprinimui ir darbingumo didinimui įmonėse;
• Tinkama mityba: teisingas maisto produktų pasirinkimas;
• Darbo sąlygų ir darbuotojų sveikatos būklės sąsajos. 

Seminaro pabaigoje vyko darbas grupėse, kurio metu dalyviai parengė ir pristatė idėjas apie tai, kokios veiklos būtų efektyviausios, vykdant sveikatos stiprinimo programas šiomis temomis: „Darbuotojų sveika ir subalansuota mityba“ ir „Darbuotojų psichinės sveikatos stiprinimas“.

Seminare dalyvavo 20 specialistų, kuriems buvo įteikti pažymėjimai.

Daugiau informacijos apie įvykusį seminarą gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Toma Matevičiūtė tel. +370 628 90151 ar el. paštu toma.mateviciute@hi.lt