2014

Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimas Panevėžyje ir Vilniuje

2014 06 25
Higienos institutas įgyvendindamas projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (toliau – Projektas) surengė paskutinius dvejus mokymus ligoninėse, dalyvaujančiose Nepageidaujamų įvykių (NĮ) stebėsenos sistemos išbandyme. 2014 m. birželio 18 d. mokymai vyko Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose, birželio 19 d. – Respublikinėje Panevėžio ligoninėje. Šių mokymų tikslas – supažindinti ligoninių specialistus su Nepageidaujamų įvykių (NĮ) stebėsenos sistema.

Mokymų dalyviai buvo išsamiai supažindinti su registruojamų NĮ sąrašu, jų apibrėžimais, išbandymo metu naudojamais informacijos rinkimo instrumentais, duomenų perdavimo, saugojimo, analizės ir panaudojimo prevencijai galimybėmis. Taip pat buvo išbandoma elektroninė pranešimo apie NĮ forma.

Diskutuojant apie NĮ sąrašą, pristatytos klinikinės situacijos bei kitų šalių praktika registruojant ir analizuojant NĮ sveikatos priežiūros įstaigose. Aptarti duomenų apie NĮ perdavimo terminai. Taip pat kalbėta apie NĮ sąrašo išplėtimą ateityje bendradarbiaujant su skirtingų medicinos sričių gydytojų draugijomis. Diskusijose buvo akcentuojama grįžtamojo ryšio svarba ir gautų duomenų panaudojimas prevencijos priemonėms kurti, ne tik statistiniams duomenims gauti.  

Tęsiant Projekto veiklas 4-iose ligoninėse (Anykščių r. sav. ligoninė, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, VU Santariškių klinikos ir Respublikinė Panevėžio ligoninė) iki kitų metų kovo mėnesio bus renkami pranešimai apie NĮ. Remiantis gauta informacija bus taisomas sukurtas NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos modelis, kurį ateityje tikimasi įdiegti visoje Lietuvoje.

Projekto vykdytojai nuoširdžiai dėkoja visoms bendradarbiauti sutikusioms ligoninėms.

Mokymų pranešimai: 
1. Registruojamų NĮ sąrašas ir apibrėžimai. D. Brogienė, Higienos institutas, Vilniaus universitetas (atsiųsti)

Išsamesnę informaciją apie projektą, jo veiklas ir planuojamus renginius galima rasti Higienos instituto tinklapyje adresu http://www.hi.lt/technologijos.

Daugiau informacijos apie renginį Jums gali suteikti Kęstutis Rudaitis, tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu kestutis.rudaitis@hi.lt.