2014

Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2014/2(65)

2014 06 19
Naujojo žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerio (2014/2(65) leidėjai „Redakcijos skilties“ rubrikoje kviečia skaitytojus atkreipti dėmesį į inovacijų svarbą šiuolaikinėje sveikatos sistemoje. 

Originaliuose straipsniuose analizuojama, kiek potencialaus gyvenimo metų šalies gyventojai prarado dėl išvengiamo mirtingumo nulemtų priežasčių, aptariama jų vertė Lietuvoje 1967–2011 m. pagal lytį ir gyvenamąją vietą. Pristatomos  ilgalaikės mirtingumo nuo vėžio tendencijos bei difterijos epideminio proceso dėsningumai 1991–2011 m. 

Dar viena numerio tema – profesinė sveikata. Tirtas slaugytojų sveikatai žalingas elgesys ligoninių restruktūrizavimo metu – kokią streso įveikos strategiją naudoja šie darbuotojai, ir Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinis sergamumas 2006–2012 m. Pateikiami tyrimai apie sezoniškumo ir meteorologinių veiksnių įtaką sergamumui ir mirtingumui nuo ūmaus miokardo infarkto 2000–2010 m. 

Leidinyje pateikiamos dvi literatūros apžvalgos – apie darbuotojų gerovę ir ją skatinančius  psichosocialinės darbo aplinkos veiksnius bei pirminės sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos paslaugų integravimą, kitų šalių patirtį šioje srityje.  

Žurnalo rubrikoje „Visuomenės sveikatos praktikai“ specialistai informuojami apie naują visuomenės sveikatos stebėsenos modelį savivaldybėse ir specialistų gebėjimų stiprinimą rengiant veiksmų planą ir Europos Sąjungos  struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, – tai padėtų mažinti sveikatos sistemos netolygumus.  

Elektroninę žurnalo versiją rasite Higienos instituto tinklapio www.hi.lt, skyrelyje „Visuomenės sveikata“ –> „Archyvas“.