2014

Antimikrobinio atsparumo regioninio valdymo plėtra Kauno apskrityje

2014 06 18
Higienos institutas, remdamasis gerąja projekto „Visuomenės sveikatos gerinimas skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros išdėstymą“ (ImPrim) patirtimi, birželio 13 d. organizavo įvadinį seminarą „Antimikrobinio atsparumo valdymas regione: gerosios praktikos pritaikymo Kauno apskrityje galimybės“, vykusį Kauno visuomenės sveikatos centre.

Seminare aktyviai dalyvavo 16 būsimų Kauno regioninės antimikrobinio atsparumo grupės narių. Multidisciplininės grupės sudėtyje be infekcinių ligų ir šeimos gydytojų, mikrobiologų ir užkrečiamųjų ligų specialistų, dalyvaus ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, teritorinės ligonių kasos, savivaldybių, farmacijos atstovai. Pagrindinis šios grupės tikslas – spręsti aktualias antimikrobinio atsparumo problemas apskrityje.

Seminaro metu Higienos instituto atstovai apžvelgė antimikrobinio atsparumo situaciją bei problemas šalyje ir Europoje, pristatė Švedijos antimikrobinio atsparumo valdymo patirtį. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro specialistė Brigita Kairienė pasidalino patirtimi apie Klaipėdos apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo ekspertų darbo grupės kūrimo etapus, tikslus, veiklą ir rezultatus, bei tolimesnius planus. Kauno visuomenės sveikatos centro atstovė Orina Ivanauskienė apžvelgė užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ir jų antimikrobinio atsparumo situaciją Kauno apskrityje, iškėlė aktualius, su būsima grupės veikla susijusius klausimus. 

Diskusijų metu kiekvienas seminaro dalyvis išvardino pagrindines, su antimikrobiniu atsparumu ir antibiotikų suvartojimu susijusias, Kauno regiono aktualijas. Šios aktualios problemos buvo suskirstytos į grupes (diagnostikos, specialistų ir visuomenės žinių trūkumo ir kt.) Taip pat buvo aptartos trys pagrindinės antimikrobinio atsparumo valdymo aktualijos Kauno apskrityje: mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsena, antimikrobinių preparatų suvartojimo stebėsena, tinkamo antimikrobinių preparatų vartojimo skatinimas ir diegimas. Diskusijų metu buvo numatyti Kauno regioninės antimikrobinio atsparumo grupės 2015-2016 metų darbai, dalyviai ir atsakingi vykdytojai.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vyr. specialistė Akvilė Sinkevičiūtė, tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu akvile.sinkeviciute@hi.lt.