2014

Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos pristatymas ir išbandymas Alytuje

2014 06 16
Higienos institutas, tęsdamas mokymų 4-iose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ciklą, 2014 m. birželio 12 d. Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje surengė mokymus „Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose". Mokymų tikslas – supažindinti Alytaus ligoninės specialistus su nepageidaujamų įvykių (NĮ) stebėsenos sistema.

Mokymų dalyviai buvo išsamiai supažindinti su registruojamų NĮ sąrašu, jų apibrėžimais, išbandymo metu naudojamais informacijos rinkimo instrumentais, duomenų perdavimo, saugojimo, analizės ir panaudojimo prevencijai galimybėmis. Ligoninės specialistai išbandė elektroninę pranešimo apie NĮ formą.

Diskutuojant apie NĮ sąrašą, pristatytos klinikinės situacijos bei kitų šalių pavyzdžiai registruojant ir analizuojant NĮ sveikatos priežiūros įstaigose. Taip pat kalbėta apie aktualiausius NĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje.

Kitas renginyje aptartas klausimas – duomenų apie NĮ perdavimo, saugojimo ir nuasmeninimo galimybės sistemos išbandymo metu. Taip pat buvo pasiūlyti keli NĮ kiekybiniai ir kokybiniai analizės metodai, pristatyti prevencinių priemonių pavyzdžiai.

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė jau turi nemažai patirties registruojant ir analizuojant daugiau NĮ nei nurodyta privalomai registruoti pagal teisės aktus. Projekto dėka, šioje ligoninėje bus pereinama nuo popierinės NĮ registravimo formos prie elektroninės. Renginyje taip pat diskutuota apie galimybes integruoti išbandomą NĮ registravimo formą į ligoninėje naudojamas informacines sistemas. 

Projekto vykdytojai nuoširdžiai dėkoja Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei už bendradarbiavimą išbandant NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos modelį.

Mokymų pranešimai: Registruojamų NĮ sąrašas ir apibrėžimai. D. Brogienė, Higienos institutas, Vilniaus universitetas (atsisiųsti).

Išsamesnę informaciją apie projektą, jo veiklas ir planuojamus renginius galima rasti Higienos instituto tinklapyje adresu http://www.hi.lt/technologijos.

Daugiau informacijos apie renginį Jums gali suteikti Kęstutis Rudaitis, tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu kestutis.rudaitis@hi.lt.