2014

Parengta informacinė medžiaga „Moksleiviams apie profesinę sveikatą“

2014 06 12
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė informacinę medžiagą „Moksleiviams apie profesinę sveikatą“, kurią edukaciniais tikslais gali naudoti visuomenės sveikatos specialistai, prižiūrintys mokinių sveikatą mokyklose, mokytojai, tėvai. 

Leidinyje pateikta medžiaga skirta supažindinti vaikus ir jaunimą su profesinės sveikatos principais, profesine rizika sveikatai bei su nepilnamečiams asmenims leidžiamais dirbti darbais ir darbo sąlygomis. 

Profesinė sveikata – darbuotojų sveikata, kuriai išsaugoti ir stiprinti vykdoma darbo aplinkos kenksmingų veiksnių, lemiančių sveikatos pakenkimus, prevencija, darbo aplinka pritaikoma darbuotojų fiziologinėms ir psichologinėms galimybėms, darbuotojų sveikatos priežiūra, įgyvendinamos sveikatos stiprinimo priemonės.

Kodėl svarbu profesinės sveikatos temą įtraukti į vaikų ugdymą? Visų pirma vaikai – tai būsimi darbuotojai, todėl žinios apie darbo sąlygų poveikį sveikatai turi būti skiepijamos nuo vaikystės. Antra, vaikams nuo 14 metų Lietuvoje jau leidžiama dirbti kai kuriuos darbus Vaiko organizmui būdinga daugybė biologinio, psichologinio ir socialinio brendimo ypatumų. Todėl suprantama, kad vaikų ir jaunų asmenų darbo pobūdis, trukmė ir intensyvumas negali būti tokie, kaip suaugusiųjų. Šis leidinys padės vaikams suprasti, o suaugusiems – išaiškinti pagrindinius sveikatos, tame tarpe ir profesinės sveikatos, principus. 

Informacinė medžiaga parengta vykdant Vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 271, priemonę Nr. 22.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistas Georgijus Kirilovas tel. (8 5) 212 2589 arba el. paštu: georgijus.kirilovas@dmc.lt.