2014

Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos pristatymas ir išbandymas Anykščiuose

2014 06 11
Higienos institutas 2014 m. birželio 5 d. Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje surengė mokymus „Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose". Mokymų tikslas – supažindinti Anykščių ligoninės specialistus su nepageidaujamų įvykių (NĮ) stebėsenos sistema ir išbandyti NĮ registravimo formą.

Mokymų dalyviai buvo išsamiai supažindinti su registruojamų NĮ sąrašu, jų apibrėžimais, išbandymo metu naudojamais informacijos rinkimo instrumentais, duomenų perdavimo, saugojimo, analizės ir panaudojimo prevencijai galimybėmis. Ligoninės specialistai išbandė elektroninę pranešimo apie NĮ formą.

Diskutuojant apie NĮ sąrašą, pristatytos klinikinės situacijos bei kitų šalių pavyzdžiai registruojant ir analizuojant NĮ sveikatos priežiūros įstaigose. Taip pat kalbėta apie aktualiausius NĮ Anykščių ligoninėje.

Kitas renginyje aptartas klausimas – duomenų apie NĮ perdavimo, saugojimo ir nuasmeninimo galimybės sistemos išbandymo metu. Diskutuota apie identifikacinių paciento ir NĮ užregistravusio asmens duomenų panaikinimo laikotarpį. Buvo pasiūlyti keli NĮ kiekybiniai ir kokybiniai analizės metodai, pristatyti prevencinių priemonių pavyzdžiai.
    
Projekto vykdytojai nuoširdžiai dėkoja Anykščių rajono savivaldybės ligoninei už bendradarbiavimą išbandant NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos modelį.

Mokymų pranešimai: Registruojamų NĮ sąrašas ir apibrėžimai. D. Brogienė, Higienos institutas, Vilniaus universitetas (atsisiųsti).

Papildomai rekomenduoti šaltiniai: T. H. Hallagher. A 62-year-old woman with skin cancer who experienced wrong-site surgery: review of medical error. JAMA 2009;302(6):669-677 (atsisiųsti).

Išsamesnę informaciją apie projektą, jo veiklas ir planuojamus renginius galima rasti Higienos instituto tinklapyje adresu http://www.hi.lt/technologijos.

Daugiau informacijos apie renginį Jums gali suteikti Kęstutis Rudaitis, tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu kestutis.rudaitis@hi.lt .