2014

Susitiko Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje (NDPHS) grupė

2014 06 06
Birželio 3–6  dienomis Lodzėje, Lenkijoje, vyko renginių savaitė, skirta  Noferio Darbo medicinos instituto 60-ies metų jubiliejui paminėti. Birželio 3 d. vyko tarptautinis seminaras „Sveika gyvensena ir senėjimas darbe“, kuriame buvo nagrinėjamos temos, skirtos didinti profesinės sveikatos paslaugų prieinamumą  dirbantiesiems, vystyti sveikos gyvensenos darbo vietose programas, diegti holistinįpožiūrį į darbo jėgos senėjimo prevenciją, ypatingą dėmesį skiriant profesinės sveikatos paslaugoms užtikrinti mažoms įmonėms, pristatyta geros praktikos patirtis, teikiant profesinės sveikatos paslaugas Norvegijoje (jubiliejinių renginių, skirtų Noferio Darbo medicinos instituto 60-ies metų paminėjimui programa  (atsiųsti)). 

Vienoje iš sekcijų birželio 4 d. vyko VI-asis Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje (angl. Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being, NDPHS)  Darbo saugos ir sveikatos tikslinės grupės (angl. Task Group on Occupational Safety and Health, TG OSH) darbinis susitikimas.  Susitikime dalyvavo ekspertai iš Suomijos, Norvegijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO/Euro)  Aplinkos ir sveikatos centro,  Europos agentūros saugai ir sveikatai darbe (EU-OSHA). Lietuvai šiame susitikime atstovavo Higienos Instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė. 

Susitikimo metu šalių atstovai perskaitė pranešimus apie svarbiausias  šalių  profesinės sveikatos veiklas, pristatė vykdomus ir artimiausiu laiku planuojamus  bendrus projektus, buvo diskutuota apie pagrindinius uždavinius ir siekinius įgyvendinant NDPHS strategiją „Sveikata darbe“ (angl.“Health at work“) 2015–2020, aptarti indikatoriai, kurie padės sekti įgyvendinimo strategiją. Pagrindinis strategijos „Sveikata darbe“ uždavinys – stiprinti profesinę sveikatą, gerovę  ir saugą darbo vietose, formuojant informacines sistemas, užtikrinant kokybiškas profesinės sveikatos paslaugas visiems dirbantiesiems ir skleidžiant gerąją praktiką apie  sveikos gyvensenos programas. 

Daugiau  informacijos apie šį renginį galima rasti puslapyje www.ndphs.org 

Daugiau informacijos Jums gali suteikti  Higienos Instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė, tel. (8 5) 212 1969 arba el.paštu raimonda.eicinaite@dmc.lt.