2014

Lietuva – geriausiai teikia duomenis EUROSTAT'ui

2014 05 28
Šių metų gegužės 22–23 dienomis Liuksemburge vyko Europos Komisijos statistikos tarnybos (EUROSTAT) techninės darbo grupės „Sveikatos priežiūros statistika“ (TF CARE) pasitarimas, kuriame dalyvavo Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė.
 
Pasitarime EUROSTAT‘o atstovai pristatė, kaip šalys pateikė ne finansinės sveikatos statistikos 2011–2012 metų duomenis (teikiami 2014 m. pradžioje). Duomenų dar nepateikė 3 šalys: Graikija, Kipras ir Danija. Lietuva, kartu su Ispanija ir Rumunija pirmauja pagal pateiktų duomenų kiekį, – pateikta apie 90 proc. visų prašomų ne finansinių sveikatos statistikos duomenų. Lietuva pateikė daugiausiai – 91 proc. duomenų. 
 
EUROSTAT‘o atstovai taip pat pristatė veiksmų planą, kuriuo bus remiamasi rengiant Europos Sąjungos ne finansinės sveikatos statistikos reglamentą. Reglamento projektui parengti sudaryta darbo grupė, kuri pirmiausia turi nustatyti privalomų rinkti rodiklių sąrašą, remdamasi dabar „džentelmenišku susitarimu“ renkamais rodikliais. Svarbiausiais kriterijus atrenkant rodiklius turi būti politikos poreikiai bei galimybė surinkti kokybiškus, palyginamus rodiklius visose Europos Sąjungos šalyse. Būtina remtis aiškiais apibrėžimais. Reglamento projektą planuojama parengti iki 2016 m. Pasitarime šalys diskutavo dėl darbo grupės pristatyto primojo privalomų rodiklių sąrašo. 
 
Pasitarime taip pat buvo pristatyti bandomieji darbai, kurie atliekami norint įsisavinti naują Sveikatos sąskaitų sistemos versiją (SHA 2011). Šalys pasidalijo problemomis, kurios iškilo pereinant nuo senos versijos SHA 1.0 prie naujos SHA 2011. Taip pat buvo aptartas tolesnis duomenų teikimo grafikas bei ES įgyvendinančio reglamento sveikatos sąskaitų srityje priėmimo grafikas.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.