2014

Antrasis šių metų ,,Visuomenės sveikatos netolygumai” numeris supažindina su skendimų statistika

2014 05 27
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės specialistai išleido antrąjį šiais metais „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, skirtą supažindinti visuomenę su skendimų statistika Lietuvoje 2013 m.

Biuletenyje pateikiama informacija apie Lietuvos ir Europos standartizuotus mirtingumo dėl atsitiktinių paskendimų rodiklius, stebimas tendencijas, pasiskirstymą pagal amžiaus grupes bei lytį. Analizuojama Lietuvos gyventojų mirtingumo dėl atsitiktinių paskendimų dinamika per pastaruosius dešimt metų ir jų aplinkybės.

Leidinį galite atsisiųsti apsilankę Higienos instituto svetainės www.hi.lt skyrelyje Leidiniai -> Informaciniai leidiniai, arba paspaudę nuorodą čia 

Daugiau informacijos šia tema Jums gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai tel. (8 5) 277 3302 arba el. paštu: ausra.zelviene@hi.lt.