2014

Saugiose darbo vietose stresas valdomas

2014 05 27
VšĮ Technikos priežiūros tarnyba, vykdanti Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) nacionalinio ryšių punkto funkcijas Lietuvoje, gegužės 23 d. Vilniuje suorganizavo nacionalinį partnerių susitikimą, skirtą informacinės 2014–2015 m. saugių darbo vietų kampanijos „Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas“ atidarymui.
 
Susitikime pranešimą skaitė ir Higienos instituto atliktų tyrimų apie patiriamą stresą darbo vietose Lietuvoje rezultatus pristatė Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vadovė dr. Birutė Pajarskienė. 

Nacionaliniame partnerių susitikime dalyvavo atstovai iš Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto, Valstybinės darbo inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Darbo ir socialinių tyrimų centro ir kitų valstybinių įstaigų, taip pat universitetų, profesinių sąjungų, įmonių ir bendrovių atstovai. 
 
Susitikimo dalyviams pristatyti kampanijos „Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas“ tikslas ir uždaviniai. Dvejus metus truksiančia kampanija siekiama darbuotojams ir darbdaviams padėti geriau suprasti problemą, teikti stresui ir psichosocialinei rizikai darbe valdyti  gaires ir praktines priemones, atkreipti dėmesį į teigiamą rizikos valdymo poveikį verslui. Akcentuota, kad psichosocialinės rizikos ir streso darbe klausimus galima spręsti taip pat logiškai ir nuosekliai kaip ir bet kurį kitą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimą. 
 
Daugiau informacijos apie renginį gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vadovė dr. Birutė Pajarskienė tel. (8 5) 212 2817 arba el.paštu birute.pajarskiene@hi.lt.