2014

Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2013 m. (išankstiniai duomenys)”

2014 05 16

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2013 m. (išankstiniai duomenys)”, kuriame pateikiami Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams, mokslininkams. 

Leidinyje pateikiami pagrindiniai demografinei rodikliai, bendrasis gyventojų sergamumas, sergamumas infekcinėmis ligomis, piktybiniais navikais, psichikos ir elgesio sutrikimais, laikino nedarbingumo ir neįgalumo rodikliai, aprūpinimo sveikatos priežiūros įstaigomis, personalu, stacionaro lovomis rodikliai, ambulatorinių, greitosios medicinos pagalbos, stacionarinių, reabilitacinių įstaigų veiklos rodikliai, nėščiųjų ir gimdyvių priežiūros rodikliai.

Leidinyje 2013 m. duomenys yra išankstiniai, pateikiamos konkrečios rodiklių reikšmės, skirtos tolesnei duomenų analizei atlikti.


Leidinį rasite interneto svetainėje adresu www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“ -> „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“


Daugiau informacijos suteiks Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.