2014

Įvyko „Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo specialiųjų gebėjimų tobulinimo“ mokymai

2014 05 12
Higienos institutas, įgyvendindamas projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (Nr.VP1-4.3-VRM-02-V-05-012) (toliau – Projektas) organizavo dvejus savaitės trukmės mokymus „Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo specialiųjų gebėjimų tobulinimas“. Mokymai skirti darbo grupių, atliekančių pasirinktų visuomenės sveikatos technologijų vertinimus, specialistams. 

Mokymų tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių, kurių reikia atlikti visuomenės sveikatos technologijų  ekonominį  vertinimą. Pirmieji mokymai vyko 2014 m. balandžio 7–11 d., antrieji 2014 m. balandžio 28–30 ir gegužės 5–6  dienomis, viešbutyje „City Gate“, Vilniuje. 
 
Šių mokymu metu dalyviai buvo supažindinti su sveikatos ekonomikos  pagrindais ir ekonominio vertinimo metodais, taikomais, vertinant sveikatos technologijų efektyvumą. Teorinės žinios buvo įtvirtintos praktiniais užsiėmimais. Mokymų dalyviai mokėsi iš straipsnių, aprašančių pirminius sveikatos technologijų veiksmingumą vertinančius tyrimus,  išsirinkti duomenis ir informaciją, reikalingus ekonominiam technologijos vertinimui atlikti. Mokymų dalyviai turėjo galimybę surinktus duomenis interpretuoti taikant skirtingus ekonominio vertinimo metodus, palyginti taikomų metodų privalomumus ir trūkumus. Paskaitas ir praktinius užsiėmimus vedė prof. Žilvinas Padaiga, prof. Giedrius Vanagas, prof. Artūras Grebliauskas, dr. Rugilė Ivanauskienė, Mindaugas Štelemėkas, Marius Strička.
  
Mokymus sėkmingai baigė 24 asmenys – 13 specialistų per pirmuosius mokymus metu ir 11 specialistų per antruosius mokymus. Jiems  įteikti pažymėjimai. 
  
Mokymai prisidės prie Projekto tikslų pasiekimo ir užtikrins Projekto veiklos tęstinumą jam pasibaigus. 

Mokymus baigusių dalyvių sąrašas (atsiųsti). 

Daugiau informacijos apie susitikimą Jums gali suteikti Higienos instituto Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus l.e.p. vadovė Raimonda Janonienė, tel. (8 5) 262 8513 arba el. paštu raimonda.janoniene@hi.lt