2014

Mokslinė praktinė konferencija „Kliniškai ir epidemiologiškai svarbūs mikroorganizmai bei jų valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose“

2014 05 09
2014 m. gegužės 30 d. Higienos institutas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikomis rengia mokslinę praktinę konferenciją „Kliniškai ir epidemiologiškai svarbūs mikroorganizmai bei jų valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.

Konferencija skirta asmens sveikatos priežiūros įstaigų administratoriams, laboratorinės medicinos gydytojams, gydytojams mikrobiologams, medicinos mikrobiologams, medicinos biologams, mikrobiologijos specialistams, mikrobiologijos laborantams, klinikos laborantams, biomedicininės diagnostikos technologams, gydytojams, infekcijų kontrolės specialistams bei kitiems atsakingiems už hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą darbuotojams, taip pat visuomenės sveikatos įstaigų administratoriams ir specialistams.

Konferencijoje bus pateiktos naujausios žinios apie hospitalinių infekcijų bei antimikrobinio atsparumo valdymą Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje, pristatyti hospitalinių infekcijų valdymo problemų galimi sprendimų būdai, antimikrobinių vaistų suvartojimo situacija, supažindinta su praėjusias metais vykdytų projektų rezultatais.

Pranešimus skaitys Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų, Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto, Klaipėdos universiteto, gydymo įstaigų specialistai.

Konferencija vyks Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, auditorijų korpuse I –oje auditorijoje, adresu Santariškių g. 2, Vilnius.

Konferencijos preliminari programa čia.

Dalyvių skaičius yra ribotas, todėl pageidaujančius dalyvauti prašome registruotis iki 2014 m. gegužės 23 d. internetinėje registravimosi sistemoje, adresu http://registracija.hi.lt/.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vyr. specialistė Greta Gailienė, tel. 8 687 48620.