2014

Bukarešte įvyko TUBIDU projekto baigiamasis susitikimas

2014 05 09
Šių metų balandžio 22–25 d. Bukarešte vyko projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros sistemos ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių” (angl. „Empowering civil society and public health system to fight tuberculosis epidemic among vulnerable group”, sutrump. TUBIDU) partnerių ir tarptautinio bendradarbiavimo tinklo partnerių baigiamasis susitikimas. 

Renginio tikslas – aptarti besibaigiančias projekto veiklas, apžvelgti tuberkuliozės ir ŽIV situaciją regione, pasidalyti gerąja šalių patirtimi gerinant tuberkuliozės prevencijos ir gydymo paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms, ypač - švirkščiamųjų narkotikų vartotojams. 

TUBIDU projekto partneris Lietuvoje – Higienos institutas. Renginyje dalyvavo Higienos instituto, Sveikatos apsaugos ministerijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.  

Susitikime buvo aptartos ir įvertintos projekto metu įgyvendintos veiklos, susitarta dėl baigiamųjų darbų atlikimo. Renginyje buvo pristatyti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, Eurazijos žalos mažinimo tinklo atstovų pranešimai apie tuberkuliozės situaciją ES šalyse. Bendruomeninių organizacijų atstovai pasidalino savo patirtimi gerinant tuberkuliozės prevenciją tarp pažeidžiamųjų grupių. Renginio dalyviai aktyviai diskutavo, ar teisingai vykdoma tuberkuliozės prevencija asmenims, priskirtiniems didelės rizikos grupėms, kas turi prisiimti pagrindinį vaidmenį tuberkuliozės prevencijai užtikrinti, dėl kokių priežasčių rizikos grupėms priskirtini asmenys nutraukia gydymą ir pan.

Renginyje dalyvavo atstovai iš 16 šalių: Rumunijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Lietuvos, Ukrainos, Gruzijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Estijos, Bulgarijos, Latvijos, Albanijos, Liuksemburgo, Suomijos, Švedijos, Belgijos, Jungtinės Karalystės, Rusijos.
    
Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdymą galima rasti interneto tinklapyje: http://www.tai.ee/en/tubidu.

Daugiau informacijos apie renginį Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vyr. specialistė Rūta Markevičė tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu ruta.markevice@hi.lt.