2014

Panevėžyje ir Vilniuje pristatytas nepageidaujamų įvykių registravimo modelis

2014 05 06
Higienos institutas, baigdamas konferencijų 4-iose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ciklą, 2014 m. balandžio 29 d. Respublikinėje Panevėžio ligoninėje ir 30 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose viena po kitos surengė dvi konferencijas „Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose modelio pristatymas“. Konferencijos tikslas – supažindinti ligoninės specialistus su Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (VP1-4.3-VRM-02-V-05-012) (toliau – Projektas) metu atliktų tyrimų rezultatais bei ekspertų parengtu nepageidaujamų įvykių (toliau – NĮ) registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos modeliu.

Konferencijų dalyviai buvo supažindinti su kitų Europos Sąjungos šalių NĮ stebėsenos sistemomis bei jų nauda plėtojant pacientų saugą. Nepaisant to, kad užsienio šalyse veikia skirtingos NĮ registravimo ir mokymosi sistemos, pagrindinis šių įvykių stebėsenos tikslas – lyginamoji NĮ analizė bei duomenų panaudojimas mažinant NĮ skaičių, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pacientų saugą.

Konferencijose taip pat buvo pristatyti Projekto metu atliktų tyrimų rezultatai, kurie rodo, kad Lietuvoje sveikatos priežiūros specialistai labiausiai baiminasi registruoti NĮ dėl galimų bausmių, todėl šalyje kuriant ir planuojant diegti NĮ stebėsenos modelį, daug dėmesio skirta duomenų teikėjų konfidencialumui užtikrinti bei identifikaciniams duomenims nuasmeninti. 

Kita renginiuose plačiau aptarta tema – NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos modelis bei planuojamas NĮ stebėsenos pavyzdinis tyrimas duomenų pateikimo apie NĮ forma. 

Konferencijos Respublikinėje Panevėžio ligoninėje dalyviai itin domėjosi kaip bus išsaugotas sveikatos priežiūros specialistų konfidencialumas, ar teisėsaugos institucijos galės gauti duomenis apie užregistruotus NĮ atvejus. Be to, šios ligoninės popierinė NĮ registravimo forma yra gana sudėtinga, todėl Projekto darbo grupės pasiūlyta elektroninė duomenų pateikimo forma buvo palankiai priimta, nes ją galima greičiau užpildyti. 

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose diskutuota apie tai, kas turėtų pildyti NĮ formą: skyriuose dirbantys sveikatos priežiūros specialistai ar skyrių vadovai. Taip pat nemažai diskusijų kėlė pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatos bei baimė dėl galimų bausmių. Abejose ligoninėse buvo iškeltas klausimas, kas laikoma NĮ. Diskutuota, ar komplikacija ir neatitiktis kai kuriais atvejais gali būti priskiriami NĮ, ar tai yra atskirai naudojamos sąvokos. 

Konferencijų ligoninėse metu diskutuoti klausimai padės toliau įgyvendinti Projektą bei tobulinti NĮ registravimo modelį. 

Projekto vykdytojai nuoširdžiai dėkoja Respublikinei Panevėžio ligoninei ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms už bendradarbiavimą išbandant NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos modelį.

Konferencijos pranešimai: 
1.  Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimo galimybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose tyrimas. Sandra Mekšriūnaitė, Higienos institutas (atsiųsti). 
2.    Nepageidaujamų įvykių stebėsenos sistemų apžvalga. Kęstutis Rudaitis, Higienos institutas (atsiųsti). 
3.   Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos modelio pristatymas. Kęstutis Rudaitis, Higienos institutas (atsiųsti).

Išsamesnę informaciją apie projektą, jo veiklas ir planuojamus renginius galima rasti Higienos instituto tinklapyje adresu http://www.hi.lt/technologijos.
Daugiau informacijos apie renginį Jums gali suteikti Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Rudaitis, tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu kestutis.rudaitis@hi.lt.